سکس خشن در طبقه پنجم

سلام من یکتا هستم اولین بار با پدرام تو یه سایت سکسی دوست شدم بعد از چند بار تلفنی سکس تل کردن و تو خیابون قرار گذاشتن قرار شده یه پنج شنبه برم محل کارش تا باهم باشیم پدرام خیلی هات بود همیشه وقتی پشت تلفن سکس تل میکردیم خیس میشدم و آه و ناله ام هوا میرفت مدتها بود با کسی سکس نداشتم و دلم یه سکس اساسی میخواست وقتی رسیدم محل کارش اومد پایین دنبال من تا باهم بریم دفترش هم خوش هیکل بود هم خوش قیافه تواسانسور منو کشید تو بغلش و لباش رو گذاشت رو لبام چند دقیقه هر دومون از خود بیخود بودیم تا رسیدیم طبقه پنجم درو باز کرد و بعد از اینکه رفتیم داخل درو از داخل قفل کرد یه دفتر بهم ریخته داشت یه اتاقک هم با یه تختواب داشت که کوچیک بود ولی واسه حال کردن ما دونفر کافی بود دوتایی رفتیم رو تخت و باعجله لخت شدیم جوری گرسنه بودیم مثل دو تا گرگ وحشی اماده دریدن هم دیگه …

 

 

گفت بخور کیرش گنده و راست شده بود تا حالا کیر به این کلفتی ندیده بودم خیلی نتونستم کیرش رو بخورم گفت پس کونت اول جورش رو میکشه یه قوطی وازلین داشت اول انگشت کرد تو کونم یه اهی کشیدم دردم میومد ولی لذت داشت پستونام رو با دستاش میمالید سگی نشستم و اومدم پشتم دستش رو محکم دور کمرم حلقه کرده بود سر کیرش رو گذاشت و فشار داد تو زیرش عربده کشیدم!!! نذاشت فرار کنم محکم پستونام رو کشید تا درد کونم یادم بره داشتم از حال میرفتم اونقدر محکم پستونام رو میکشید درد کونم یادم رفته بود زیر فشار پنجه هاش پستونام رو گرفته بود و کیرش تو کونم داشت جرم میداد دستش رو گاز
گرفتم ولم کنه تو گوشم گفت کجاش رو دیدی هنوز نکردمت!! و با یه حرکت منو مثل پر کاه کشید زیرش و پاهامو هوا کردو یهو گذاشت تو کسم و با یه فشار هلش داد تو اومدم جیغ بزنم دهنش رو گذاشت رو لبام و زبونش رو داد تو حلقم کیر کلفتش داشت جرم میداد داشتم میمردم از درد از لذت وحشیانه ای که میبردم سرش رو میذاشت تو پستونام و محکم گازشون میگرفت تو گوشم گفت عادت کردی نه ؟ حالاخوشت میاد دوباره از کون بکنمت دیگه پاره شدی جر خوردی میدونی چی زیردلته؟ کیر کلفت منه خوبت کردم مگه نه؟ بازم کست میخاره؟
تو گوشش گفتم اره

-یه جوری بکنمت که تا عمر داری یادت نره!! سگی بشین باس کون بدی بازم

– جوون! میخوام بکن منو! خوب جرم دادی حقمه نوش جونت ! گوشت بشه به تنه کیرت!

دوباره سگی نشستم رفت رو کونم ایندفعه سریع و راحت رفت تو دیگه داشتم لذت میبردم کیرش میرفت تو کونم و میومد بیرون دیگه پستونام رو نمیکشید اروم فقط میمالوند هنوز ابش نیومده بود که دوباره منو کشید زیر خودش دوباره شروع کرد کردن کسم وقتی میکرد تو خایه هاش محکم میخورد دهنه کسم تو اون سه ساعتی که پیشش بودم چند بار باهم سکس کردیم همه جوره به هم حال داد و خیلی بهم خوش گذشت حتی با اون خشونت اولیه اش بازم کلی حال کردم دو سه بار دیگه تلفنی با هم سکس تل کردیم ویکی دوبار دیگه همدیگه رو کردیم ولی لذت اون سکس اولی یه چیز دیگه بود…

 

یکتا

 

4 Replies to “سکس خشن در طبقه پنجم”

  1. سلام یکتاجون
    خاطره بامزه ای بود. من هم خیلی دلم کشیده بهت. کاشکی مال من هم بودی. تا حالا دوس دختر سکسی نداشتم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*