گاییدن زن رضا کون گشاد

من محمد هستم و اینکه چند ساله خارج از ایران با زنم زندگی می کنم یه دوست دارم به اسمه رضا و الناز که 6 ماه هست با هم رفتو امد داریم رضا یه ادمه کون گشاد و خیلی هم بی خیاله و با حقوق دولت تو خارج زندگیشو می گذرونه و الناز همیشه باهاش دعوا داره و هر وقت هم دعوا می کنن الناز میاد خونه ما چند بار اول من در جریان نبودم ولی بعدش که زیاد دعوا بالا گرفت زنم واسم تعریف کرد که حرف بزنیم کمکشون کنیم خلاصه مشکله اصلی سر این بود که رضا زیاد مشروب می خوره و بیشتر شبا دیر خونه میاد والناز خیلی ازش خسته شده بود یه جورایی هم به زنه من حسادت می کرد یه روز دور هم نشسته بودیم و بازیه صداقت و شجاعتو می کردیم

 

برایه اولین بار تا اون موقعه انقدر راحت نبودم با الناز و رضا خلاصه به من افتاد و منم گفتم صداقت زنه من نامردی نکرد گفت به جز من کسه دیگرو دوس داری منم گفتم اره ابجیتو خلاصه کل کل شروع شد و بگو بخند نوبته زنم شد گفت شجاعت منم گفتم یه موزو کامل بخور می دونستم حالش بد میشه اونم خوردو که اوق زد خلاصه بازی ادامه داشت تا نوبته الناز شد منم چون روم نمی شد وقتی گفت شجاعت من گفتم یه لیوان ابو سر بکش که اونم راحت انجام داد ولی وقتی نوبته رضا شد به زنه من گفت پاشو برقص که من بدم اومد خلاصه اونشب گذشت حرکت رضا تو مخم بود که چرا انقدر پرو
شد تو بازی خلاصه یه روز دیدم تلفونم زنگ می خوره و النازه که برداشتم گفتم سلام خوبی بعد احوال پرسی گفت واسشون جریمه اومده و اینکه پول ندارن بدن اگه ندن زیاد میشه منم گفتم شب واستون میارم شب که رفتم پولو بدم رضا خونه نبود پولو که دادم به الناز گفتم زنم نفهمه که زد زیر گریه که اره رضا همیشه تا دیر وقت خونه نمیاد همیشه مشکل دارن و خسته شده منم کلی دل داریش دادم و گفتم فقط زنم نفهمه پول دادم بهت الناز گفت باشه و خلاصه اومدم بیرون از خونه قرار بود 1 ماهه پوله منو پس بده که بعد 1 ماه تو خونمون دیدمش با زنم حرف می زد شب که بردم برسونمش خونش تو راه گفت ببخشید پولتون دیر شدو رضا خیلی شوهره بی غیرت و کون گشادیه

 

منم گفتم نه این حرفا چیه حالا 1 ماه دیرو زود اشکال نداره ولی منم از دسته رضا شاکیم کلا ازش خوشم نمیاد الناز گفت چرا گفتم اون روز تو بازی به زنه من میگه پاشو برقص من خوشم نیومد از حرکتش که النازم گفت می دونم فهمیدم ناراحت شدی خلاصه گذشت تا یه روز النازو تو بیرون دیدم و اونم کلی سلامو علیک گرم کرد و گفتم می خوای برسونمت خونه اونم گفت اره سوار ماشین که شدیم الناز یه پلاستیک دستش بود که توش نوار بهداشتی بود یعنی از مارکت خرید کرده بود نوار بهداشتی رو پلاستیک بود بستش همینجور که داشتیم حرف می زدیم من یه نگا کردم به پلاستیک و خندیدم که الناز گفت به چی می خندی منم گفتم هیچی که اونم با خنده گفت بی ادب منم گفتم بی ادب چرا گفت هیچی پرو منم گفتم از رضا پرو ترم گفت به زنم پاشو برقص که النازم خندید گفت هنوز بهش فکر می کنی منم گفتم نه شوخی می کنم که الناز گفت راستی پولتو شرمنده بد قول شدم هنوز جور نشده

 

منم با خنده گفتم نه بزار حالت بهتر شد دربارش حرف می زنیم که اونم گفت حالم خوب عوضی این نوار بهداشتی واسه 6 روز دیگس خیلی منحرفی منم خندیدم وقتی رسیدیم در خونه الناز گفت بیا تو گفتم رضا هست گفت فکر کنم اره منم رفتم تو دیدم رضا نیست الناز رفت تو اتاق وسایلو گذاشت اومد گفت چایی می خوری گفتم نه برم رضا کجاست که اونم گفت نمی دونم همیشه خونه بود زنگ زد به رضا رضا گفت خونه دوستم هستم میام الناز گفت همیشه کارشه حالم ازش بهم می خوره بعدشم دوتا چایی اورد گفت بخور بعد برو اومد نشست کنارم موهاشو با دست جمع کرد من نگاش کردم اخه خیلی موها خوشگلی داره بلندو مشکی با خنده گفت چایت سرد نشه منم گفتم اخ اره اومدم بخورم گفت اروم بابا داغه شوخی کردم عجله نکن گفت راستی محمد یه دقیقه وایسا رفت تو اتاق اومد نشست کنارم بیشتر بهم چسپید من تعجب کردم گفت این شامپو خریدم یا کرمه من نفهمیدم منم روشو خوندم گفتم کرمه بدنه

 

بعد گفتم تو که پوستت خوبه گفت اره ولی گفتم بخرم ببینم چجوریه بوش خوبه منم گفتم اره خوش به حاله رضا که خندید دستمو انداختم دور گردنش دیدم هیچی نگفت قلبم داشت تند تند می زد تو صورتش نگا کردم اومدم لبشو بوس کنم صورتشو برگردوند گفت چیکار می کنی گفتم نگار یدونه بوس خواهش می کنم که اونم گفت محمد زشته جیغ می زنما منم لبمو گذاشتم رو لبش اول بی حرکت بودیم بعدش لبمو میک زد منم لبشو خوردم گفت رضا نیاد گفتم نه که لباسشو دراوردم سینهاش عینه برف بود سفیدو سفت با دستم شروع کردم مالیدنشون که اونم دست گذاشت رو کیرم بعدش اومدم شلوارشو در بیارم گفت نه محمد کسم نه تا همینجا بسه منم گفتم فقط واست بخورم همین خواهش می کنم شلوارشو دراوردم زبونمو گذاشتم رو کسش خیس بودو خوش بو خیلی کسش خوشگل بود قهوای و قرمز وقتی داشتم واسش می خوردم چنگ زد تو موهام

 

دیگه صداش بلند شده بود که گفت پاشو کیرتو می خوام منم شلوارمو دراوردم کیرمو که دید شروع کرد ساک زدن تند تند همشو می کرد تو دهنش گفتم وای خیلی خوب می خوری که گفت از زنت بهتر گفتم اره خیلی اونم تخمامو میک زد بعدش بردمش تو اتاق پاشو وا کردم خوابیدم روش کردم تو کسش که خیلی حاله خوبی داشت نمی دونم چجوری بگم همینجوری که داشتم می کردمش زیرم اه اه می کرد می گفت تند محمد تند کسش خیس شده بود دریاچه که دیدم دیگه نمی تونم بیشتر از این گفتم ابمو کجا بریزم گفت هر جا دوس داری ریختم تو کسش اروم شدم وای خیلی خوب بود لب گرفتم ازش گفت چند وقت بود ارضا نشده بودی گفتم 2 هفته گفت زنت زیاد نمی ده گفتم اره همش می خوابه می گه خستم البته اینو خالی بستم که الناز گفت عزیزم بوسم کرد بغلش که دراز کشیدم رو تختشون دیدم عکسه عروسی الناز و رضا رو دیواره گفتم

 

الناز تو لباس عروس چه خوشگل بودی اونم گفت از رضا بدم میاد منم بغلش کردم کیرم که بلند شده بود دوباره کردم تو کسش گفتم از من چی گفت جون می خوام بعد کلی تلمبه زدن دوباره تو کسش ابمو ریختم گفتم قرص می خوری گفت اره وقتی داشتم می رفتم گفت محمد به کسی نگو بهت اعتماد کردم گفتم نه بعدش گفت پولتم ببخشید دیر شد که من گفتم نمی خواد بدی یه مقدار دیگه بهش پول دادم گفتم برو خرید کن واسه خودت که خیلی خوشحال شد بعدشم از اون ماجرا به بعد همیشه با هم در تماسیم و نه زنه من فهمیده نه رضا تازه الناز خونمون میاد و خیلی صمیمی تر شدیم زنم هم شک نکرده

 
نوشته: محمد

2 thoughts on “گاییدن زن رضا کون گشاد

  1. جوووون خوش به حالت نووووش، خانمهای باحالو حشری طالب سکسو ماساژو دوستیه گرمو پرحرارت درخدمتم آرش تهران ممنون (09364756970)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>