شارژری برای کیرم

مهدی هستم این خاطره جند ماه پیش اتفاق افتاد با خاله جون که ه‌‌ر وقت میبینمش شق میکنم .کون داره ….

***

اومده بود خونه ما از من 3 سال بزرگ تره وقتی بعد ظهر دراز کشیده بود منم پشتش دراز کشیده بودم اومدم جلو چسبوندم به کون داغش بعد چند دیقه فهمید که از عقب میریزم رو شلوارش چرخید طرف من اولش عصبی بود که چرا خجالت بکش اروم داشت دعوام میکرد که کسی نشنوه من دست بردار نبودم وقتیی داشت شام شام کمک میکرد از پشت با دستام احساس میکردم که اخرشم خاله جونم به حال اوردم من شام نخوردم رفتم تختم بعدش اومد نشست رو تختم منم دراز کشیده بودم حرف زدیم وسط حرفش دستم گزاشتم رو کسش بعله گرم بود میخواستم لب بگیرم در باز کردن دستمو کشیدم قرارو گزاشتیم واسه شب. همه میدونن من تو خانواده خوب ماساژ میدم به همه گف به من ماساژش بده رفتیم تا وقتی میخوابیدن ماساژ دادم

 

سینه هاشو گرفته بودم دستم بعد این که خوابیدن دراز کشیده بود از پشت دستمو کردم تو شلوار لیش خیلی تنگ بود دیگه صبری نداشتم دیدم بی حاله لبمو گرفتم کسشو مالیدمو حالش به جا اومد گف لباسامو در بیار اولین کارم این بود که لباسشو در اوردم سینه هاش 65 بود از پشت سینه هاشو فشار میدادم گفتم شلوارش خیلی تنگ بود از جلو به زور دستم انداختم توش انگشت کردم توش یه اه کرد از اون یکی اتاق گفتن پس همسایس بهش گفتم اروم صدا در بیار کار سخت این بود شلوارش تا زانو کشیدم شرتش تو کونش پیدا نمیشد عجله داشتم 2 تا زدم کون سفیدش دستش رو شلوارک گزاشت شلوارک کشیدم گرفت دستش گف بار اولمه نمیتونم این همه کار لختیم گف نه با اجبار برد دهنش سرش لیس میزد چاره نداشتم موهاشو گرفتم مجبورش کردم تا ته کیرمو بکنه تو حلقش خیلی حال داد..

 

نتونستم صبر کنم اولین بار ابم ریختم صورتش رفتیم رو تخت پتو کشیدم رو مون دیدم داره بدنش میلرزه باهاش حرف زدم لب رفتیم بعد روتخت پاهاشو باز کردم شلوارو شرتش در اوردم نگاش کردم بعد به خودم دوتامونم لخت شرتشو داشتم بو میکردم اوردم گوشه تخت پاهاشو انداختم پشتم وقتی کردم تو کونش با انگشتاش تختو پاره میکرد گف نمیخوام در بیار خودمو زدم به اون راه اروم اروم داشتم میکردم بعد گفتم اومد روم دراز کشید نمیدونست میخوام از جلو بکنمش وقتی انداختم توش اه اه میکرد گفت نزن ها پردمو گفتم نگران نشو وقتی پسیشن عوض کردم جلوم بود سر کیرم تو کسش بود محکم میکردم توش و اخرشم به خواستم رسیدم از کسش خون اومد… گرفتمش بغلم سر پا داشت حال میکرد میکردمش بیخیال صدا بودم که بیدار میشن یا نه داشت میمرد گزاشتم رو تخت ابم اومده بود داشتم در میاوردم بریزم دهنش نتونستم کنترل کنم ریختم توش و تا صبح کیرم لای پاهاشو کشس بود اخرش گف چسبید فرداش رفتیم قرص خریدیم خورد.همون که بعد از سکس میخورن تا بچه دار نشن .هر روز به صورتش نگا میکنم شارژمیشم و تا فرصت پیدا می‌کنیم کیرم تو کسشه…

7 thoughts on “شارژری برای کیرم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>