یاشار و ساناز

سلاااام

 

اسمم یاشاره البته نه اسم واقعیم اسم دوست دخترمم میذارم ساناز. داستان از اونجا شروع شد که من یه هفته ای میشد با دوست دخترم قهر کرده بودم بعد سه سال اخه با یکی از مزاحم تلفنیاش دوست شده بود.منم اصلا حال حوصله بیرون رفتنو نداشتم خلاصه به زور بلند شدمو اماده شدم رفتم بیرون من پسری لاغر اندام با چشم ابرو های مشکی بیشتر دخترا عاشق موهام میشن.ما داخل یه پاسازی مغازه کیفو کفش زنونه داریم زیاد نمیرم چون داداشم با فروشنده هستن بعضی وقتی به قول داداشم اربابی میرم سر میزنم.رفتم مغازهو جلوی در مغازه وایساده بودم که یه دختره با مادرش اومدن پشت ویترین داشتن کفشارو نگاه میکردن یه دختر لاغر اندام سفید با چهره ای گرد منظورم صورتشه.لبای کوچیک ابروهاش با چشماشم که عالی خلاصه خوشگل بود اگه دوست دختر قبلیم خوشگل تر بود.رفتم رو مخش دیدم اونم نگاه میکنه اومدن داخل مغازه منم رفتم تو که ببینم چی میخوان یه کفش که انتخواب کرده بودنو اوردم براشون پوشید اما کوچیک بود سایز بزرگترشم تموم شده بود نداشتم بعد مامانش نشسته بود رو صندلی گفت دخترم بریم دیگه سایز پاتو نداره دختره یعنی ساناز خندید گفت مامان تو نشستی به من میگی بریم هممون خندیدم داشتن از مغازه میرفتن بیرون برگشت نگام کرد منم رفتم جلو در مغازه ببینم باز برمیگرده نگاه کنه که برگشت نگاه کرد داشتن از پاساز میرفتن بیرون منم تو دلم گفتم تمومه مخشو زدم.

 

داداشمو کاشتم مغازه رفتم دنبالش خلاصه شماره رو گذاشتم یجا رو زمین خودش برداشت.فرداش اس داد سلام منم گفتم شما؟گفت دیشب مغازتون بودم بعد کلی احوال پرسی و چند سالته چند نفرید کجاست خونتون اهل کجایی و بقیه چرتو پرتا چند روز گذشت یه شب که اس بازی میکردیم کشوندمش تو حرفای سکسی دیدم عاشق سکسه فیلم سکسی خیلی نگاه کرده ولی تا حالا تجربه نداشته منم نداشتم البته تا حدودی داشتم.کارمون شده بود شبا تو اس با هم سکس کردن طوری که اون شبا مجبور میشد شرتشو عوض کنه چون خیس خیس میشد.تا این که یه روز بابامینا میخواستن بیرن تهران عروسی من گفتم نمیام مریضم و اینجور بهونه ها دم ظهر بود بابامینا رفتنو من اس دادم به ساناز که رفتن بیا قبلش هماهنگ کرده بودم باهاش داداشمم مغازه بود.اینم بگم خونه ما اصلا خالی نمیشه اینم شانسی بود.اومدش من در کوچه رو باز گذاشتم گفتم اگه تو کوچه کسی نبود یهو بیا تو چون همسایه هامون فضولن.اومد تو قبلش تو اس گفته بودیم چیکارا کنیم سانازم فقط اجازه داده بود بخوریمو از اینجور چیزا.

 

رفتیم رو مبل بزگه 3 نفرهه نشستیم ستمو انداختم دور گردنش لبمو گذاشتم رو لبش خیلی قشنگ بلد بود زبونشو میفرستاد تو دهنم منم همینطور خیلی عالی بود همینطور که لب میگرفتیم سینه هاشم میمالیدم بعدش عاشق ساک زدن بود دکمه های شلوارمو باز کردم یکم کشیدم پایین گفتم اگه دوس داری بخور گفت مگه خرم نخورم.من قبلا احساس میکردن یکی برام ساک بزنه زودی ابم بیاد ااما اصلا اینطور نبود خیلی حال میکردم اما ابم نمیومد شایدم استرس داشتم اخه دفه اولم بود دختر میاوردم خونمون.داشت ساک میزد برام چون کیرک هم بزگه هم گلفت نمیتونست زیاد ببره تو دهنش تا وستا میخورد گفت کیرت حرف نداره خیلی قشنگه اولش خیلی میترسید گفته بودم 18 سانته میگفت فکر کنم مثلا از کوسم بکنی تو از دهنم بزنه بیرون هه هه هه.خلاصه داشت میخورد کیزمو خیلی حس باحالی بود کیرم تو دهن کوچیکش لیز میخورد یه گرمای خاصی داشت.سوراخ کیرمو میخورد منم هی نازش میکردم پشتشو میمالیدم دستمو میکردم از پشت تو شلوارش اما نمیذاشت به سوراخ کونش یا کسش دست بزنم.بعد که خورد کیرمو گفتم بسه من میخوام مال ترو بخورم هر کاری کردم گفت نه من خجالت میکشم نمیخوام هر کاری کردم نذاشت باز با سینه هاش ور رفتم لب گرفتیم عاشق لب بود باز اسرار کردم کستو بخورم دیگه تو که خیلی دوس داشتی گفت نه اسرار کنی میرما.منم دیگه چیزی نگفتم باز کیرمو خورد لب گرفتیمو رفتش خونشون.بابامینا شب زنگ زدن ما میریم خونه فامیل فردا شب دیر میاییم گفتم باشه.شب موقع خواب با ساناز اس بازی میکردم گفت یاشار دلم درد میکنه گفتم چرا پریود شدی؟

 

گفت نه دلم میخواست کسمو بخوری اما روم نشد بگم گفتم تقصیر خودته دیگه فردا میتونی ظهر بیای باز؟گفت اره دوباره فرداش اومد خونمون طبق معمول رفتیم رو مبل نشستیم لب گرفتیم لب همدیگرو خوردیم اساسی باز کیرمو در اوردم خوردش بعدش گفتم بریم زمین دراز بکشیم همدیگرو بغل کنیم گفت باشه رفتیم دراز کشیدیم گفتم ساناز کسو بخورم گفت باز شروع کردیا نه.یکم رو مخش کار کردم دیدم دلش میخواد اما دوس نداره شلوارشو بکشه گایین دوس داره یکم من به زور بکشم پایین دکمه های شلوار لیشو به زور البته با خنده باز کردم کشیدم پایین شلوارو شرتشو یجا اونم خوابده بود زمین.واااااااااااااااااااای کس نگو هلو بگو خیلی صاف سفید سفید تپل اصلا یه چیز خیلی ترو تمیز اصلا به هیکل لاغرش نمیخورد همیچین کسی داشته باشه خیلی خوشگل بود کسش.منم زود دراز کشیدم لای پاش زبونمو گذاشتم بالای کسش خیس خیس بود خیلی بوی قشنگی داشت خیلی هم خوشمزه بود یکمم شور.با دستام لاشو باز کردم زبونمو از پایین کشیدم لاش بالاشو یعنی چوچولشو میمکیدم زبونمو کردم تو سوراخش اما دردش گرفت دیگه نکردم.کل کسشو میکردم تو دهنم همه جاشو لیس میزدم برق میزد کسش بعدش رفتم بغلش کردم لب گرفتیم مانتوشو باز کردم سوتینشو زدم کنار وای سینه هاشم حرف نداشت نوک قهوه ای سینه های گرد گرد خیلی هم نرررم اینم بگم من21 سالمه ساناز 17 خودتون تصور کنید چه کس تمیزی داشت.خلاصه همه جاشو خوردم دلم میخواست بگم از پشت بکنم اما گفتم شاید ناراحت بشه اخه تو اس هم گفته بود از پشت به هیچ وجح.بعد دوباره رفتم سراغ کسش تا میتونستم خوردم دیدم داره تکون میخوره یهو اب از کسش زد بیرون منم با دستمال کاغذی پاکس کردم بلند شد شلوارشو پوشید من کشیدم پایین کیرمو شروع کرد به خوردن

 

من نشسته بودم اون دراز کشیده بودو کیرمو میخورد ابم که اومد ریختم تو دستمال کاغذی دیدیم هوا تاریک شده گفت من میرم دیگه الان مامانم میگه کجا موند رفتش.یک ماهی گذشت من تو اس میگفتم چه حالی میده بذارم لای پات کلی حشریش کرده بودم گفتم ساناز دوس داری از پشت بکنمت گفت اون کیر تو بره تو کونم جر میخورم گفتم خب من بلدم یواش یواش میکنم کرم میزنم گفتم دوس داری یا نه گفت دوس که دارم خیییییییییییلی اما بگم پرو میشی میگی بذار از پشت بکنمت.گفتم خب چی میشه بذار بکنمت دیگه گفت باشه ببینم چی میشه زدو خونمون باز خالی شد اومد خونمون دیگه رومون به هم باز شده بود نشوندمش رو لبه مبل شروع کردم به خوردن کسش اینبار سوراخ کونشم میخوردم خیلی حال میکرد کسشو خوردم همینجور اب میومد بیرون خیلی شهوتی شده بود مخصوصا که سوراخ کونشو خوردم.بعدش برام ساک زد کیرمو بهتر از دفه های قبل میخورد گفتم وارد شدیا گفت اره تجربه کسب کردم پیش یاشار جونم.بعد گفتم وایسیم کیرمو بذارم لای پات عقبو جلو کنم گفتش باشه از پشت کیر کلفتمو گذاشتم لای پاش عقب جلو میکردم کون کوچیکو خوشگلی داشت خیلی سفید بود عقبو جلو میکردم شکمم میخورد به پشتش به کونش هم من حال میکردم هم ساناز.از پشتم دستمو برده بودم سینه هاشو از زیر میمالیدم خیلی نرم بودن خیلی خوشش اومده بود گفت از جلو بکن لای پام کیرتو از جلو کردم لای پاش لب همدیگرو هم میخوردیم زبونمو میکردم تو زبونش با زبونش زبونمو میگرفت خیلی قشنگ لب میگرفت صورتشو بوس میکردم

 

.بعدش گفتم بریم زمین بخوابیم بذارم لای پات گفت باشه گذاشتم لای پاش خیلی گرم بود یه حسی داره که اصلا نمیشه تعریف کرد من خیلی از جاهای داستانمو تعریف نکردم چون طولانی میشه.بعد گفتم بیا69 بشیم گفت باشه من خوابیدم زمین اونم خوابید روم کسش رو دهنم بود میخوردمش مثل گشنه ها دلم میخواست زبونمو بکنم تو کسش حیف که دختر بود اونم داشت کیرمو میخورد خلی ارومو ریلکس میخورد بعد من خسته شدم یوری شدیم اما تو همون حالت69باز کسشو خوردم اونم کیر منو احساس کردم میخواد ابم بیاد گفتم بسه من بلند شدم وایسادم گفتم کیرمو بخور ابم بیاد خوردش سر کیرمو قشنگ تو دهنش بازی میداد در میاورد میمالید به لبای کوچیکو نازش ابم اومد خالی کردم تو دستمال کاغذی بعدش گفتم ساناز از پشت بکنم بدون هیچ خجالتی یا مقاومتی گفت باشه دراز کشید زمین یکم اول سوراخ کونشو خوردم بعدش انگشتمو کردم تو سوراخش دیگه حوصله صبر کردن نداشتم نرفتمم دنبال کرم بگردم به کیرم تف زدم به سوراخ اونم زدم گذاشتم رو سوراخش خودم خوابیدم روش یکم فشار دادم لیز خورد رفت پایین گفتم نره تو کست بدبخت بشم خندید گفت نه بابا.دوباره امتحان کردم لیز خورد رفت پایین گفت وایسا خودم نگهش دارم خودش میزونش کرد روش نگهشم داشت من فشار دادم سر کیرم رفت تو گفتم رفت تو ساناز با درد گفت اره دیگه دستشو ول کرده بود یکم دیگه فشار دادم گفت ای ای ای یاشار دربیار جر خوردم من در نیاوردم گفتم وایسا الان دردش کم میشه

 

یهو بقیه کیرمو کردم تو تا اخر رفت تو جیغ کشید البته یواش فقط میگفت ای ااااااای در بیار دارم میمیرم جر خوردم یکم تلنبه زدم ابمو خالی کردم تو کونش بعدش در اوردم.بلند شد شلوارشو کشید بالا نشست اشک تو چشماش جمع شده بود گفت خیلی نامردی جر خوردم منم بغلش کردم گفتم ببخشید کلی لب گرفتم ازش از دلش در اوردم بعد خندیدم گفتم درد داشت گفت پ نه پ درد نداشت داشتم میمردم گفتم وایسا سینه هاتو بخورم همونجا که نشسته بود سینه هاشو خوردم بعدش گفت ابت داره از کونم میزنه بیرون گفتم خب برو دستشویی رفتشو یکم بعد در اومد گفت جر خوردم مخصوصا داشت ابت میومد خیلی درد داشت کیرت مثل نبز میزد.بازم ازش لب گرفتم سینه هاشو مالیدم رفت خونشون.ببخشید اگه بد بود به نظر خودم زیاد جذاب تعریف نکردم.بوس بوس

 

نوشته:‌ یاشار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*