زنمو جلو چشمم گایید

تاریک | روشن

سلام اسمم علی 32 سالم و تهران زندگی میکنیم اسم خانممم شبنم و 30 سالش یک زن سفید توپر قدشم 164 با یک بدن سکسی شبنم تو سکس عالی بود و همه جور سکس میکردیم پارسال سال 98 رفتیم خونه بچه خواهرش تو شهرک غرب تهران فریبا 28 سالش و مسعودم 29 سالش بود که من با هردویی انها راحت هستم و فریبا یم زن سفید قد بلند و خیلی هم باز بودو همیشه میشد تمام بدنش دید زد عید رفتیم خونشون و مارو که خالش میشد به زور شام نگه داشتن از همه جا حرف زدیم که کار به سکس شب اول دوتامون رسید که من تعریف کردم که برای اینکه درد پاره شدن خالش کم بشه حسابی لب سینه با کوسشو که رو تخت بود خوردم و بعد کردم تو کوسش تا پردش پاره بشه و فریبا میگفت ما دوران نامزدی و خونه مسعود بودن #مسعود #شهوت فریبا رو زیاد کرده و پس از خوردن کیر مسعود از اوج شهوت کرده تو کوسش و پردشو زده کم کم از مدلهایی سکسی که دوتایی داشتیم گفتیم و کیر من و مسعود حسابی بزرگ شده بود و من دیونه شده بودم که در گوش شبنم گفتم که من خیلی شهوتیم و #الان میخوام که فریبا متوجه شد و گفت اگه دوست دارید میتونید شب خونه اونا انجام بدیم که مسعودم از فریبا خواست و شروع به خوردن لب فریبا کرد

 

وقتی ما دیدیم مشکل حل منم شروع کردم به مالیدن سینه هایی شبنم که سفت شده بود و دستممو کم کم بردم رو کوسش دیدم خیسه که بهش گفتم گفت از خودت بپرس که تحریکم کردی دوتایی برگشتیم دیدیم که فریبا داره مال شوهرشو میخوره و مسعودم چشماشو بسته و اه ناله میکنه و همش میگه جنده من بخور تا ته کیرمو بخور جنده من بخور #خیسش کن که کونتو جر میخوام بدم با این حرفها منو شبنم حسابی تحریک شدیم و لباس همدیگرو در اوردیک که دیگه چهار تایی لخت شده بودیم و داشتیم حال میکردیم شبنم #کیرمو کرده بود تو دهنش و با دستش که حلقه کرده بود کیرمو میخورد میمالید منم مثل مسعود میگفتم جنده من کیه شبنم میگفت منم میگفتم جلو کی داری حال میدی جلو کی لخت شدی که میگفت مسعود فریبا دیگه دوتایشون برامون مدل سگی شده بودن و دیدن کیری که میره تو کوس فریبا منو دیونه میکرد که حسابی داشتم حال میکردم و تند تند میکردم و وحشایانه جر میدادم و مسعودم نامردی نمی کرد هم داشت کوس #فریبا رو جر میداد و در کون زن ما هم میزد و فشار میداد و مگفت عجب کون نرمی داری شبنم جونم و وقتی خواستم کیرمو در بیارم یک مدل دیگه بکنم مسعود امد پشت کون شبنم و کیرشو فشار داد تو کوس زنم که حسابی ناله کرد که من دیونه شدم و فریبا ازم میخواست منم بکنم تو کوسش و منم رفتم از پشت کوسشو با خشونت جر دادن اونم ناله میکرد همش میگفت خالم جنده است

 

من دارم به شوهرخالم کوس میدم #مسعود عوضی دارم جر میخورم مسعود کونی بیا بیشتر بازم کن علی جون حال کنه کوس کونمو جر بده من لاشی علی ام من کونی کوسکش علی اب میخوام اب کیر میخوام اب علی مو میخوام همش ناله میکرد مسعودم داشت شبنم جونمو جر میداد با این حرفها داشت ابم میومد که به مسعود گفتم داره ابم میاد گفت بریز تو کوسش دوست داره #قرص #اضطراری #حاملگی میخوره منم ابمو ریختم ولی نذاشت کیرمو در بیار و روش خوابیدم تا اروم شد مسعودم اب کیرشو رو کمر زنم خالی کرد و پشت کمرش ابشو #میمالید

1 دیدگاه دربارهٔ «زنمو جلو چشمم گایید»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *