آبکیرهای انباشته

کوچه پس کوچه های نیاوران من را به دوران کودکی میبرد. یادش بخیر. روزگار خوشی بود. اکنون دیگر فقط خاطرات روزهای زیبای گذشته مانده و دیگر این باران و بوی چنار آن حس و حال را به آدم نمیدهد. من کنار شوهرم در ماشین نشسته ام و به سوی یک میهمانی خانوادگی بیخود و کسل …

آبکیرهای انباشته ادامه »