کون

سلام به همه من مرتضی هستم ۱۸ سالمه از ۱۴سالگی بهم تجاوز شده و نتونستم به هیچکی بگم چون ترسیدم و این ترس مسیر زندگیمو عوض کرد اومدم اینجا تا از اول تا اخرشو تعریف کنم تا شاید خالی بشم ادامه مطلب کون