یه شهوتی

سلام به دوستان شهوتناک،تا حالا دو تا از خاطره هام که یکیش مربوط میشد به خواهرم و دیگری مربوط میشد به دختر داداشم و در شهوتناک ارسال کردم و گذاشته شد. این خاطره مربوط میشه به سالها پیش با خواهر ادامه مطلب یه شهوتی