کونی شدن برای پسرای کمسن

حمید هستم ۳۰ سالمه از بچگی بدن ضعیف و لاغر اندامی رو داشتم و خیلی کم مو بودم تو دوران بچگی چن باری مفعول بودن رو تجربه کرده بودم اما خیلی از اون سالها میگذشت و تقریبا یادم رفته بود من قدم یک و هفتاد و وزنم شصت کیلوه و کلا استخون بندیم ریزه یک ماه پیش تو اینستاگرام بودم که یه فیلم گی دیدم و حشرم زد بالا و یاد دوران مدرسه و مفعول بودنم افتادم خیلی دلم میخواست مفعول بشم همینطور که کیرمو میمالیدم یهو به سرم زد کامنت بذارم و برای خودم فاعل جور کنم بعد پنج ادامه مطلب کونی شدن برای پسرای کمسن