چرا سخت بگیرم؟

من عمید هستم کونی متاهل بیغیرتم زنمم میدونه ولی به روم نمیاره واسه عید پارسال رفتیم ایران اصفهان اول رفتیم خونه مادر زنم بعد رسیدن زنم رفت حموم بعد زهرا خواهر زن 20 سالمو صدا زد کارش داشت دیگه اونم دوش گرفت بعد یه ساعت اومدند بیرون بعد من رفتم حموم جون دیدم شورت زنمو […]

چرا سخت بگیرم؟ بیشتر بخوانید »