بردنم و کردنم

من میلادم ۱۹ سالمه قیافم خیلی خوبه چشام سبزه سفیدم قدم بلنده و لاغرم…غصه از اینجا شروع شد که زمستون بودو هوا سرد من یه روز توی مترو بودم که یه خانمی اومد قسمت مردونه سوار شد ۳۲ سالش بود ادامه مطلب بردنم و کردنم