دختری از البرز

سلام نسیم هستم 19 ساله از کرج مدت چند ماهی بود با همکار داداشم همایون اشنا شده بودم او با داداشم در شرکت مواد غذایی با هم مشغول کار میشن و از همان روز چون مسیرشون یکی بوده دوست و هم سرویس میشن طوری که یکروز با ماشین نادر یکروز با ماشین همایون سر کار …

دختری از البرز ادامه »