خواهرم بهترین و قشنگترین کوس دنیاست

سلام دوستان داستان من بر میگرده به چند ماه پیش سکس من و خواهر خوشکل و محجبه من… من جابر هستم و 4 سال از خواهرم ارزو کوچکتر هستم خواهر من یک سال ازدواج کرده و شوهرش مهندس پتروشیمی هستش ادامه مطلب خواهرم بهترین و قشنگترین کوس دنیاست