ما به هم محتاجیم

سلام اسمم زهرا 35 ساله دیپلمم را بعد ازدواجم گرفتم دارای دانشنامه فنی حرفه ای معادل کارشناسی از خود تعریف نباشه بسیار زیبا و خوش استایل کاملا تیپ اروپایی در روستای بزرگی که بوی شهر گرفته بود در خانواده مذهبی آخرین فرزند که 6 خواهر و 4 برادر بودیم دنیا اومدم بابا و مامانمو تا […]

ما به هم محتاجیم بیشتر بخوانید »