مامان

عموی کس دوست

سلام داستانهاتونو خوندم خیلی جالب بودن یکی از داستانهایی که عمو دختر داداششو می کنه را #کپی کردم فرستادم واتساپ دختر داداشم که استاد دانشگاهه مجرده   بارها سینه هاشو خوردم و #کسشو مالیدم اونم کیرمو مالیده و ابشو آورده ولی نگاییده بودم پرده هم نداره نمیدونم راست یا دروغ زنداداشم میگه تو #بچگی پاره …

عموی کس دوست ادامه »

کیرکلفت لرستان

سلام اسمم #بهرام الان 62 سالمه 6 برادر از خود بزرگتر دارم من اخرینشم خواهرم نداریم هنوز یک تار مویم سفید نشده و حتی یک دندان هم نکشیدم کسی باور نداره من حتی 40 سالم باشه تو یکی از روستاهای بروجرد متولد و نوجوانیم در ده سپری شده 14 ساله بودم عاشق دختر دوست داداش …

کیرکلفت لرستان ادامه »

بادبانهای برافراشته

چند ضربه به در خورد و منشی و پشت سر او مهرداد وارد شد. اع آقای معرفت شما باید فعلا صبر کنید مشکلی نیست خانم رضایی ایشون‌ میتونن داخل وایسن رضایی چشمی گفت و پرونده ها رو روی میز وسط اتاق قرار داد و مهرداد هم روی کاناپه توی اتاق نشست و سیگاری خارج کرد. …

بادبانهای برافراشته ادامه »

هدف سکس اینه که کیرو تو کست حس کنی

آرین سرمو گرفت تو دستاش یه نگاهی بهم کرد و گفت که دلم تنگ شده بود برات منم یه لبخندی زدم و لبمو گذاشتم رو لبش.. اونم شروع کرد به خوردن لبام.. زبونشو میکرد تو دهنم و دور زبونم میمالید. یهو دستاشو گذاشت رو کونمو بلندم کرد. برد تو اتاقم و پرت کرد رو تختم. خوابید روم و بازم لبامو خورد. آروم اومد تو گوشم گفت که سینه هاتو میخوام منتظر جواب من نموند.. سریع تاپمو در اورد گفت ای جووون هرروز داره بزگتر میشه.. سوتینمو در اورد و شروع کرد به خوردن سینه هام.. منم آه و ناله میکردم .. گاهی وقتا یه گاز کوچولو هم میگرفت.. بهش گفتم لباساتو در بیار گفت خودت درشون بیار. منم گفتم باشه.. تیشرتشو در اوردم بدن ورزشکاریش داشت دیوونم میکرد.. گفتم بخواب میخوام شلوارتو در بیارم.