البته دولا دولا

سلام من اسم زنونه ام شرمین هست من ازبچگی دوست داشتم لباس زنونه بپوشم خیلی برام لذت بخش هست احساس کامل شدن دارم احساس قدرت دار م این داستان مربوط به گذشته ای نزدیک هست یک روز پس از تدریس دانشگاه رفتم خونه من قدم ١٨٠ و سین های سایز٨٠ دار م یک چمدان انواع کرست و شورت دارم یک ست گیپوری داشتم پوشیدم پروتز سینه هام را گذاشتم چون خودم سینه داشتم و مثل پورن ها شدم مانتو پوشیدم رفتم خیابون تق تق صندل ها م نظر ها را جلب میکردتو میدان منیریه سوار تاکسی شدم یک نفر کنار ادامه مطلب البته دولا دولا