خان قلدر و مامان ضعیف و خوشگلم

خان قلدر و مامان ضعیف و خوشگلم *** تو عروسی در روستایی دور افتاده با مامانم دعوت بودیم ۱۴ساله بودم پذیرایی بمدت هفت روز رسمشون بود مهمانداری کنند منو مامان چند روز قبلش دعوت بودیم پدر دوستم فضل‌اله خان دوتا زن داشت مرد تیره پوست خوش‌تیپ قوی و قلدری بود تا مامانمو دید چشمش مامانمو […]

خان قلدر و مامان ضعیف و خوشگلم بیشتر بخوانید »