کیر آقای سرمدی

اولین بار تو جلسه انجمن اولیای مدرسه که رفته بودم آقای سرمدی مدیر مدرسه پسرم منو دید آخه تو این چند سال که پسرم میره به این مدرسه همیشه شوهرم میرفت برای اینجور کارا ولی اونروز خارج از کشور بود و من مجبور شدم برم من سپیده هستم و 45 سال سن دارم و تنها …

کیر آقای سرمدی ادامه »