بیست سانتی

۸ ماه بود از ازدواجشان می‌گذشت دعوا و مرافه شون علنی شد شنیدم به مامانم گفت پسرت مرد نیست صدها بار گفتم گفتی علاج میشه چرا منو بیچاره کردی؟ چرا صادقو زنش دادی؟!!!نمیدونستن من تو اتاقم فریبا خیلی رک به مامان گفت صادق فقط یک شب مرد بوده و هر چه دکتر رفتیم فایده ای […]

بیست سانتی بیشتر بخوانید »