شیدا عشق پر احساس من

سلام من زهرا هستم که چندماه قبل برای پیداکردن دختری برای لز در شهوتناک شماره گذاشته بودم از همینجا از تمام آقایانی که تماس گرفتن معذرت میخام داستان از جای شروع شد که دختری بنام شیدا ازکرمانشاه بامن تماس گرفت عکس فرستاد وای باورم نمیشد دختر به این خوشگلی هم مگه بود صورتی ظریف قد …

شیدا عشق پر احساس من ادامه »