همیشه دیر میشه

سرگذشت اکرم را از زبان برادر شوهرش رامین را خوندم چه زیبا و چه جالب بود منم تقریبن همچین سرگذشتی دارم تازه با این سایت آشنا شدم چند روزی می‌شه حدود ۲۰ بهمن اگه اشتباه نکنم من زمانی که مخصوصا وقتی شاهین رفت اتریش چند ماهی ماندگار شد حوصله‌ام خیلی سر می‌رفت تا اینکه مدتی […]

همیشه دیر میشه بیشتر بخوانید »