گى با پسر كوچه روبرويي

سلام.   قبلاً خاطره ى گى كه داشتم باهاشو بهتون گفته بودم. الان ميخام گى چند روز پيشمو تعريف كنم…   من پولى سكس ميكنم ولى اين ديگه فك كنم به كيرش وابسته شدم. بكنم شده انگار. هفته پيش بود ادامه مطلب گى با پسر كوچه روبرويي