مامانم به همین راحتی جنده شد

اسمم آرشه و 17 سالمه و یه دوستی دارم به نام امیر که از بچگی تو کف مامان من بوده. یه جورایی حسش برای منم لذت داشت.یادمه هروقت میومدن خونمون و شب میموندن امیر توی رخت خواب شق میکرد ی جور ک مامان من ببینه . یا چون فوت فتیش داره و مامان منم همیشه …

مامانم به همین راحتی جنده شد ادامه »