گاییدن زن عمو کوچیکه

سلام اسمم فرید هس اصفهانم ۲۵ سالمه و این داستان برا ۳ سال پیشه. قدم ۱۷۸ وزنم ۷۵ قیافه و هیکل معمولی. کیرم ۱۴ سانته و قطرشم ۴ سانت. داستان واقعیه ولی چون با جزئیات میگم طولانیه دوس نداشتید نخونید. بابام پسر بزرگ خانوادس. تا یادمه کل خانواده برای ازدواج عمو کوچیکم ذوق داشتیم. همیشه …

گاییدن زن عمو کوچیکه ادامه »