دستمالی شدن زنم توسط دکتر تو مطب

سلام سعیدم چند وقتی بود نگار زنم کمر درد شدیدی داشت که میزد به پاهاش نمیتونست اصلا راه بره و بیشتر روز خوابیده بود همسایمون بهش یه دکتر ارتوپد معرفی کرد که سرشم خیلی شلوغ بود با چند بار تماس بالاخره یه وقت گرفتیم برای تایم اخرین بیمار ساعت 9 رسیدیم مطب بازم مراجعه کننده بود تا ساعت 11 که فقط ما موندیم منشی مطب هم ساعت 10 رفت دکتر هم اخرین بیمار ما رو پذیرش کرد نگار داخل اتاق توضیح داد که دردش چجور که دکتر گفت بخواب رو تخت مانتوش در بیاره اونم خوابید به شکم روی تخت ادامه مطلب دستمالی شدن زنم توسط دکتر تو مطب