خالم منو کرد یا من خالمو کردم؟

اسمم دانیاله 18 سالمه خونمون نزدیک خونه بابابزرگمه 5 دیقه راهه مامانم دو تا خواهر کوچک تر داره یکی سی ساله یکی 21 ساله من از دو سه سال پیش ک بلوغم کامل شد تمام حواسم رفت به اندام دخترای فامیل و دوست و آشنا ولی هیچکدوم مث مال خالم نمیشد خاله ای هیچوقت به خاطر اختلاف سنی کم بهش نگفتم خاله همیشه مهسا صداش میکردم منو مهسا از بچگی با هم بزرگ شدیم با هم بازی کردیم دعوا کردیم مسافرت رفتیم و … دو سال پیش ک اندام تو پر و جذاب مهسا منو به خودش جذب کرد دیگ ادامه مطلب خالم منو کرد یا من خالمو کردم؟