دادی

عمید بیغ

من عمید هستم بیغیرتم رو زنم مامانم خواهرم عاشق فحش ناموسم با زنم مسافرت رفتیم شمال ساعت حدود 11 شب بود رسیدیم رامسر یه پسر حدود 16 ساله گفت ویلای تمیز سراغ داره بعد سوار شد چندتا زنگ زد خانمم عقب خوابیده بود با یه تاپ و یه شلوارک که نافش تا موهای بالای کسش …

عمید بیغ ادامه »

کیرکلفت شهر

من محمد هستم بالای ۴۰سنمه هیجده ساله هم متاهلم بدون اغراق کیرم بدجور کلفت وگندس وخودمم شهوتی یکشب درمیون باید یکنم اگه نکنم شق دردو دیگر مسایل برا هینم بدنم لاغره بگذریم داستان منم گاییدن تک تک فامیل های زنمه بدجور کوس تشریف دارن وچون زنم کردن منو براشون تعریف کرده ومیدونن بد بکن هستم …

کیرکلفت شهر ادامه »