از جق زدن تا کون دادن

سلام من امیرم مادر بزرگ و پدر بزرگ مادریم مریض هستن و من پیششون میرم و زیاد میمونم یه چند وقتی هست که مامان بزرگ و بابا بزرگم پرستار دارن ۲ تا پرستار داشتن یکیشون رفت و یکیشون جای اون اومد و هنوزم هست اونی که اول میومد چادری نبود ولی نماز میخوند این یکی …

از جق زدن تا کون دادن ادامه »