زنم رو جلوم کردن

سلام اسمم ناصر و اسم زنم شبنمه منو شبنم6 ساله که ازدواج کردیم… اوایل نامزدی بخاطر شهوت زیاده شبنم مجبور شدم پردشو بزنم.هردوتامون خانواده مذهبی داریم ولی ما خیلی داغ و حشری بودیم . متاسفانه من از همون اول زود ادامه مطلب زنم رو جلوم کردن