راننده ی بیشرف

جندگی های من برای شوهر خالم و پسرخاله هام قسمت دوازدهم بعد ازدواجم دیگه تصمیم گرفتم زن خوبی بشم و اشتباهات گذشتمو تکرار نکنم، نه ماه به جز شوهرم با هیچ مرد دیگه ایی سکس نکردم، بارها با پیشنهاد کسایی که قبلا از کون منو کرده بودند مواجه شدم اما توجه ایی بهشون نکردم، وقتی …

راننده ی بیشرف ادامه »