البته دولا دولا

سلام من اسم زنونه ام شرمین هست من ازبچگی دوست داشتم لباس زنونه بپوشم خیلی برام لذت بخش هست احساس کامل شدن دارم احساس قدرت دار م این داستان مربوط به گذشته ای نزدیک هست یک روز پس از تدریس ادامه مطلب البته دولا دولا