کص های زیادی گاییدم اما هیچکدام کص پرنیان نمی‌شه

من کیوانم تو شیراز زندگی می‌کنم کص های زیادی گاییدم اما هیچکدام کص پرنیان نمی‌شه ما دو تا داداش بودیم با ۱۷ سال اختلاف سنی مامان و بابام هر دو به رحمت خدا رفتن تو یک خونه زندگی می‌کنیم که مال بابا مامانمون بوده داداشم زن اولشو بعد از ۱۱ سال زندگی مشترک طلاق داد […]

کص های زیادی گاییدم اما هیچکدام کص پرنیان نمی‌شه بیشتر بخوانید »