اسب

اشتباه زیبا

کرمانشاه بودم به سارینا که تازه چند ماهی بود آشتی کرده و با وساطت بزرگای فامیل به زندگی مشترک برگشته بودیم زنگیدم که دارم میام بیش از سه ماه بود دوست دخترم رفته بود مسافرت سکس نداشتم چندتا تورم خورده بود خوشم نیومده بود سخت تشنه سکس بودم گفت خونه مامانم، مامان تنهاس سعی میکنم …

اشتباه زیبا ادامه »

کیرکلفت شهر

من محمد هستم بالای ۴۰سنمه هیجده ساله هم متاهلم بدون اغراق کیرم بدجور کلفت وگندس وخودمم شهوتی یکشب درمیون باید یکنم اگه نکنم شق دردو دیگر مسایل برا هینم بدنم لاغره بگذریم داستان منم گاییدن تک تک فامیل های زنمه بدجور کوس تشریف دارن وچون زنم کردن منو براشون تعریف کرده ومیدونن بد بکن هستم …

کیرکلفت شهر ادامه »