آیدا

نذری که زود ادا شد

ادمین: در این رمان از عناصر مذهبی دین خرافی اسلام و فرقه ی عقب مانده ی شیعه استفاده شده و این رمان صرفا به دلیل داشتن موضوع سکسی در وبسایت شهوتناک منتشر میشود. شهوتناک به هیچ عنوان برای توهمات وحشیانه ی اعراب بدوی ارزش و احترامی قائل نیست و به همین دلیل از حضور تک …

نذری که زود ادا شد ادامه »

هم خودمو کردن هم زنمو کردن

زنم #آیدا 28 سالشه کارمند شهرداریه.. خیلی خشگله خیلی اینقدر که یکی از دوستای صمیم که فکر شو نمی کردم و رفت و آمد خانوادگی داریم اتفاقی تو گوشیش عکس خانمم و دیدم.. واسه یه نفر دیگه فرستاده بود زیرشم نوشته بود کصخل زن به این کصی داره قدرشو نمیدونه من بودم هر روز جرش …

هم خودمو کردن هم زنمو کردن ادامه »