راننده ی بیشرف

جندگی های من برای شوهر خالم و پسرخاله هام قسمت دوازدهم بعد ازدواجم دیگه تصمیم گرفتم زن خوبی بشم و اشتباهات گذشتمو تکرار نکنم، نه ماه به جز شوهرم با هیچ مرد دیگه ایی سکس نکردم، بارها با پیشنهاد کسایی ادامه مطلب راننده ی بیشرف