یه شیمیل منو نشوند رو کیرش

تاریک | روشن

با عرض سلام خدمت دوستان ،٢٣ سالمه
داستانی ک میخوام بگم واقعی هست و چون خیلی برام لذت بخش بود میخوام اینجا بنویسم….من هم با پسر سکس داشتم و هم دختر ولی همیشه یکی از فانتزیام کون دادن به شیمیل یا دختر بود..حتی بار اخر ک با دوست دختر خودم سکس داشتم،در حال 69بودیم ک من رو بودم و اون زیر و کیرمو میخورد ،ک یهو سوراخ کونمو لیس زد با انگشت روش میکشید،منم ک از قبل روم نمیشد بهش بگم ک دوست دارم انگشتم کنی،اه بلندی کشیدم ک بفهمه ازاین کار لذت میبرم…خلاصه خیلی دنبال شیمیل بودم،تو شهوانی، ایسنتا،همش فیلمای شیمیل نگاه میکردم،تو اینستا شاید به هزار تا ایدی شیمیل دایرکت دادم، تا اینکه یروز صبح ک بلند شدم دیدیم یکی از ایدی های ک دیشب پی ام دادم جوابم داده،منم اصل دادم مشخصات فرستادم،جواب نداد تا شب ک اومد عکس خواست ،(هنوز مطمن نبودم واقعی هسن یا نه ولی دلو به دریا زدم دیگه)منم سریع پیامش سین کردم ک بین حرفامون فاصله نیفته، عکس بدن خودم ک از قبل داشتم و تمیز تمیز و سفید بود با کونم و کیرم براش فرستادم
بعد ازم عکس فیس خواست،منم یجوری ک بهش بر نخوره ازش خواستم بهم ثابت کنه شیمیل واقعیه
اونم دوتا عکس از دستش ک ناخونای بلند و لاک قرمز داشت و کیرش ک تو دستش بود فرستاد، کیر بزرگ و سفیدی داشت ١٧-١٨ سانت بود و صافه صاف..اون لحظه باورم نمیشد،ضربان قلبم رفته بود بالا…خیلی حشری شدم..دیگه عکس فیسم براش فرستادم
خلاصه از اینستا رفتیم تلگرام

 

،همه حرفا و چجور سکسی و علایق اینا بهش گفتم تا فردا شبشم کمی حرف زدیم قرار شد فرداش یعنی سه شنبه برنامه بریزیم،
منم واقعا حس غیر قابل توصیفی داشتم،اصلا انگار ندیده عاشقش شده بودم،باورم نمیشد
حسابی خودم اماده کردم ،و اماده بودم هرکاری واسش بکنم
شبش اصلا خوابم نبرد،
هرجوری بود خوابیدم ک زود بگذره صبح بشه،
رفتم محل قرار،
قبلشم اس صبح بخیر دادم و نوشتم من حرکت کردم
اونم صبح بخیر گفت و گفت باشه منتظرتم
رسیدم به مجتمعی ک ادرسش داده بود،٤٠ دقیقه ای فاصله بود،ماشینم پارک کردم تو پارکینگ
بهش اس دادم م رسیدم و تکم زدم ک رسیدم،تو دلم غوغایی بود، هم دلشوره داشتم هم دیگه دلم میخواست تجربش کنم.
رفتم به طبقه ای ک گفته بود
از اسانسور ک اومدم بیرون
در سویتشو باز گذاشته بود ک ببینم،
همون تو نگاه اول دلمو برد،
خیلی خشگل بود،با استرس رفتم سمتش
در رو باز تر کرد خودشم پشت در بود کسی نبینه رفتم داخل
خیلی مودبانه سلام کردم
خودش دستش اورد دست داد
موهای مشکیه مشکییی
صورت ارایش کرده، یه تاپ سرخابی و با یه شلوارک مشکی ک تا زیر زانوش بود
تقریبا هم قد خودم بود،١٨٥ سانت ولی از من درشت تر بود،من لاغرم ٦٨ کیلو ،اون ٨٠کیلو رو داشت،بدنش سفید بود و سینه هاش بزرگ بودن،از زیر لباس بزرگیشون مشخص بود
دست ک دادم و سلام کردیم، با دست سالنو نشون داد،تعارف کرد منم رفتم سمت سالن و رو مبل نشستم، اونم دو تا لیوان شربت اورد نشست کنارم..وای قلبم داشت میپوکید،همش تا فرصت میشد نگاش میکردم سعی میکردم کیرشو از زیر شلوارکش ببینم…اونم همش هی نگاهش ب من بود..کنارم نشست شربتشو برداشت ،منم برداشتم
گفت دور ک نبود؟گفتم نه با ماشین بودم راحت اومدم،گفت خیلیم خوب،شربتش گذاشت تو سینی،منم همین کار کردم،یهو دستش گذاشت رو کیرم ،گفت کوچولو چطوره؟منم یهو اه کشیدم یه لبخند زدم هیچی نگفنم نگاش کردم،با دستش از رو شلوار برام می مالید،منم روم باز شد دستم گذاشتم رو رونش سرمو کردم تو سینه هاش از رو لباس، دل تو دلم نبود کیرشو لمس کنم،سرمو با دستش فشار داد تو سینه هاش منم از چاک بالای تاپش تا اونجایی ک میشد لیس میزدم و میمکیدم، بااون دستشم سعی داشت کیرمو بیاره بیرون
یکمی ک تو این حالت بودم
دست کرد زیر تی شرتم
گفت بزار درش بیارم
،خودم کاملا سپرده بودم ب اون
دستممو بالا گرفتم تی شرتمو در اورد
بدن سفیدم حشری ترش کرد
بهم گفت بلند شو بچرخ

 

از پشت سر بغلم کرد و با دستاش کمربندمو باز کرد شلوارم افتاد
کون سفیدم ک حتی یه تار موهم نداشت،تو شرت قرمز و ٧ ک براش پوشیده بودم افتاد بیرون،یه اه کشید،با دستش کونمو می مالید،چنگ میزد و محکم یه دوبار زد رو کونم و من اه کشیدم
با دستاش منو چرخوند
شونمو فشار داد ب سمت پایین یعنی جلو زانوش بشینم
وااااای خیلی هیجان داشتم
دستش گذاشت رو سرم صورتمو از رو شلوارکش چسبوند ب کیرش
منم دست انداخته بودم پاهاشو گرفته بودم
شلوارکشو کشید پاین منم کمکش کردم
کیرش از زیر شرت صورتی ک پوشیده بود معلوم واااای
دل تو دلم نبود براش بخورم
سری شرتش کشیدم پایین خودم
کیرش صاااااف صاااااف بزرگ جلوم بود
اه کشید و منم چشام بستم کیرشو گذاشتم تو دهانم
،خیلی خوشمزه بود،با ولع و انگار وحشیا براش میخوردم ، اونم اه میکشید و سرمو فشار میداد،زبونم و دو سر کیرش میچرخوندم، با دستش کیرش گرفت بالا ،خایه هاشو گذاشت تو دهانم براش لیس میزدم یکی یکی میکردم تو دهانم مک میزدم
اونم همش اه میکشد و میگفت -بخورش میخوام جرت بدم
واااای
بخوووورر
اه
اروم رفت عقب نشست رو مبل پاهاشم باز کرد و منم رفتم رو مبل وسرمو بردم سمت کیرش باز
اونم یه دستش گذاشت رو سرم
با یه دستشم کونمو می مالید،منم حشری تر شدم با لذت براش میخوردم
دستشو کرد تو دهنم گفت خیسش کن ،منم انگشتو خیس کردم
از دوباره سر کیرشوًگذاشتم تو دهانم
اونم با همون انگشت سوراخمو می مالید،واااای خیلی خووب بود،کیرم داشت منفجر میشد،دست به کیرم میزدم ابم میمود، به خاطر همین حواسم بود بین پام و اینا هی مالیده نشه ابم بیاد
ناخونش یکم اذیت میکرد
بهش گفتم
دیگه فقط با انگشت رو سوراخم میکشید و کونمو می مالید
گفت بریم تو اتاق
دیگه خودم طاقت نداشتم
رفتیم تو اتاقش از تو کشو
کاندوم با ژل لوبریکنت اورد
یه دیلدو کوچیک شفافم اورد،من این صحنه رو که دیدیم
خیلی حشری شدم
فقط نگاش میکردم
رفتم سمتش

 

محکم گرفتمش سینه هاشو میخوردم
اونم با دو دستش کونمو می مالید و دیلدو میکشید وسط کونم
از دوباره نشست رو تخت منم کنارش نشستم
خایه و کیرشو میخوردم
اونم ژل زد به دیلدو ارم میکشید رو سوراخم
گفت میخوام بکنمش تو
منم اه کشیدم
با دستم کیرش گرفتم منتظر بودم بکنه
البته شبه قبلش حسابی خودم انگشت کرده بودم
ولی سوراخ تنگی دارم
اونم اروم دیلدو کرد تو
منم یه کوچولو دردم گرفت ولی خیلی لذت داشت
اروم اروم با دیلدو عقب جلو میکرد چون خم شده بود سینه هاش مالیده میشد ب ب کمرم

وقتی دید یکمی سوراخم شل شده گفت بسه دیگه
بلند شد کاندوم زد به کیرش
وای خیلی بزرگ برد
دراز کشید کیرش صاف وایساد
با دست ژل زد بهش
ژل داد ب من منم ژل زیاد زدم به سوراخ کونم
کیرش واقعا کلفت بود
رفتم روش
کیرشو با دست گرفتم
تنظیم سوراخم کردم
سرشو گذاشتم رو سوراخم
وااای خیلی بزرگ بود
اروم نشستم روش
خیلیییی تیر کشید
اومدم بلند شم نذاشت

 

گفت اگه بخوای هی اینکارو کنی بهم حال نمیده
منم یه همون سرشو تحمل کردم
یهو خودش تا اخر هل داد تو
وااااااای
خیلی خووب بود
هم درد داشتم
هم دوست داشتم
اه محکمییی کشیدم
خم شدم روش
گردنشو میخورم
اونم
اروم اروم تلمبه میزد
همش میگفت چ کونی
جرت میدم
میکنمت کونی
دیگه فقط تو حس بودم
هیچی حالیم نبود
اومدم عقب صاف شدم
رو کیرش بالا پایین میشدم
اهههههه میکشیدم
اونم تو اوج لذت بود

با دستش کیرمًو گرفت
همینطور ک منو میکرد
برام مالید
٣٠ ثانیه نشد داشت ابم میمود
با دستم کیرموًگرفتم ک نریزه رو شکمش
البته یکمی ریخت
یکم حسم خوابید اما اون همونطور ادامه میداد
بلند شد
منم یکمی باز براش ساک زدم و منی خودمو کشیدم رو کیرش
گفت داگی بشم براش قمبل کنم
منم همینکارو لبه تخت کردم
اونم بدون معطلی
یه پاش گذاشت بالای تخت
یه پاشم رو زمین
و تا اخر کرد تو سوراخم
وایییییییی
وقتی تلمبه میزد کل بدنم میلرزید
خیلی محکم اینکارو میکرد
شونه هاموًگرفت خم شد روم
سینه هاش رو کمرم بود
کیرم باز بلند شد
تو همون حالت چند دقیقه ای تلمبه زد
اه میکشیددد
میگفت دارم میکنمت
چه کونی داااری اههههه

 

گفت ابم داره میاد
کشید بیرون
منم سریع جلو پاش نشستم
کاندمشو دو اورد
گذاشت تو دهانم
خیلی حشری بود
دستشو گذاشته بود رو سرم
محکم تو دهانم عقب جلو میکرد
تا اخر کیرشو کرد تو
اهههههه کشیدً
ابش یکمیش خالی کرد تو حلقم
درش اورد یکمیش هم پاشید دور لبمو تو دهانم
خیلی خوشمزه بود ابش
منم با سر کیرش ابای دور کیرم کردم تو دهانم
براش ساک زدم و همه ابشو خوردم…

 

نوشته: شیرازی کون پیازی

4 دیدگاه دربارهٔ «یه شیمیل منو نشوند رو کیرش»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفت − سه =