کون گنده زن مهندس

سلام به همه دوستای حشری..
من 21 سالم بود که تازه از هنرستان رشته نقشه کشی فارغ التحصیل شدم و پیش یکی از همشهریامون تو همون شمال که دفتر مهندسی داشت مشغول بکار شدم،چون کار با کامپیوترم و اتوکد خوب بود خیلی ارزش قائل بودن برام و مشتری زیاد داشتیم..بگذریم..
.
حدود یه سالی از ورود من به اونجا میگذشت تا اینکه یه روز زن مهندس(لاله) که یه زن سی و چند ساله بود به گوشی دفتر زنگ زد
من…الو جانم

لاله…سلام امید جان خسته نباشی.
من..مرسی خوب هستین؟؟مهندس نیست رفته بیرون.
لاله…با خودت کار داشتم
من..خوب امرتون؟!در خدمتم
لاله..در مورد اتوکد چندتا سوال دارم کی وقت داری زنگ بزنم
من..شما هروقت اومدین دفتر من خدمتتون عرض میکنم هر سوالی دارین
لاله ..امروز نمیام ولی فردا حتما میام کاری نداری؟
من…نه فداتون خداحافظ

اون روز گذشت تا اینکه فرداش حول و حوش ظهر بود مهندس با زنش اومدن دفتر ، طبق معمول منم مشغول کارم بودمو در حین کار سیگار دود میکردم آخه دفترکارمون طبقه دوم ساختمونی بود که به ساحل نزدیک بود و صدای امواجو میشد شنید..یادش بخیر..و سیگار دود کردن خیلی میچسبید
مهندس گفت امید چطوری پسر ؟من باید برم اداره ثبت و احتمالا شما و لاله باید با هم ناهار بخورین چون باید به دوتا از مفت خورای اداره واسه اونکاره ناهار بدم و طول میکشه بیام..بهتون بد نگذره بای
اینو گفت و رفت .! من و لاله با هم احوالپرسی کردیم و اونم صندلیشو گذاشت کنار من و نشست .. گفتم دیروز چه سوالی داشتین؟؟ اونم سوالشو پرسید و منم پاسخ میدادم در حین این پرسش و پاسخ متوجه یه چیزایی از طرف لاله شدم منظورم اینه که خیلی واسم عشوه میومد حس میکردم حشریه .. من کلا تو سکس تیزم و آدممو میشناسم یعنی خیلی زود میفهمم که طرف واقعا اهلشه یا نه؟؟!
تو مدت یکسالی که گذشته بود زیاد میرفتم خونه مهندس واسه کار یا ناهارو شام یا هرچی اما هیچ وقت نظر بدی به لاله نداشتم..با اینکه اون کون گنده و کردنی داشت که زیر مانتو یا دامنش چشم هرکسیو به خودش خیره میکرد ولی من خونسرد و بیخیال بودم بهش..هر وقتم که تو خیابون با هم بودیم متوجه این میشدم که مردم چجوری نیگاش میکنن..خستتون نمیکنم
.

خلاصه .. من یهو گفتم ناهار بخوریم؟؟ اونم انگاری برق از کونش پرید .. بعده یه کمی مکث گفت باشه زنگ بزن بیارن من کوبیده میخوام منم سریع رفتم زنگ زدم 2 تا چلو کباب سفارش دادمو پریدم تو دسشویی و از سوراخه در آمارشو گرفتم ..دیدم یه اهی کشید و دستشو مالوند رو کسشو یه خمیازه کشید..دیگه فهمیدم بد جوری حشریه رفتم تو فاز اینکه چجوری بکنمش..اومدم بیرون و داشتم برنامه ریزی میکردم اونم داشت با کامپیوتر ور میرفت چند دقیقه ای گذشت و صدای زنگ در اومد پیک رستوران بود لاله از جاش پرید گفت من ناهارو میگیرم باقیش با تو همین که میدویید طرف در یه نیگاه به کونش انداختم و …وااااااای چی میبینم چرا من تا حالا این کونو کشف نکردم؟؟!

وقتی که ناهار میخوردیم من هیز بازی در میاوردم و با هر لقمه ای که میکرد تو دهنش خیال میکردم کیرمو داره میخوره ..اینقدر تخیلم قوی شده بود که یهو گفتم جووووووووون ..!! لاله منو یه نیگاه کرد منم واسه اینکه 3 شو بگیرم گفتم عجب کوبیده ایه..اونم گفت وااااا..مگه اولین باره که اینو میخوری منم گفتم باید بیشتر از اینا بخورمش چون هنوز مزه واقعیشو کشف نکردم لاله تیزگرفت چی میگم .. اینجا بود که دوباره احساس کردم کسش داغ کرده .. خندیدیمو من پاشدم یه سیگار روشن کردم و تو خیالم به سکس با لاله فکر کردم که اون گفت منم سیگار میخوام گفتم تو؟؟ گفت آره میخوام امروز متفاوت باشه..بعد یه سیگار از رو میز برداشت و اومد سمت من با لهجه لاتی گفت بزار به آتیش تو بسوزم داااااااااااش..! منو میگی ؟! گفتم جوره جون تو امروز کون رو کردم ..سیگارشو اتیش دادم و بهم گفت امید دوست دختر داری؟
منم گفتم از رابطه های پایدار و سوسولی خوشم نمیاد گفت یعنی چی؟گفتم خوشم نمیاد هی ناز و عشوه طرفو بخرم معنی دوست دختر تو افکار من یه چیز دیگه است..گفت یعنی کسیو نداری که باها….هنوز تموم نشده بود که گفتم 2 ..3 نفری دارم..!

اونم خندید و گفت میشه توضیح بدی کین و چجوری.؟ گفتم لاله خانم آخه…گفت بیخیال امید تو دیگه از خودمونی من میخوام دومادت کنم گفتم منظورت چیه؟گفت وااااااااااای گرممه و مانتوشو در آورد و بهم گفت میشه پرده رو بکشی؟؟ساحل شلوغه این بالا دید داره منم هرچی که گفت و انجام دادم اونم با شلوار جین و تاپ مشکی و بدون روسری نشست رو کاناپه کنار پنجره و خودشو ولو کرد و چشماشو بست و بهم گفت تعریف کن ! گفتم از چی؟؟ گفت از سکس..! من برق از چشام پرید و به پت پت افتادم.بهم گفت اگه بهم بگی مهندس با کی رابطه داره یه حال خوب بهت میدم منم گفتم چجور حالی؟؟دندوناشو بهم فشار دادو دستشو گذاشت رو کسشو گفت اینو میخواااای؟؟من داشتم راست میکردم که بهم گفت بیا تو بغلم منم آروم آروم رفتم کنارشو دستشو انداخت دور گردنمو لاله گوشمو شروع کرد به مکیدن منم سینه هاشو فشار دادمو تاپشو زدم بالا و ازش لب گرفتم واااااااای چه حالی داشتم..

کیرم داشت میترکید یواش شلوارشو باز کردم اونم بلند شد جلوم واستاد تا راحتتر شلوارشو بکشم پایین خدای من چی میدیدم شرتش قرمز بود یه کمی از ترشحاتش شرتشو خیس کرده بود صورتمو بردم جلو کسش و چوچولشو یه گاز کوچولو گرفتم داشت بیحال میشد دستشو برد تو موهامو سرمو بطرف کسش هل داد منم شرتشو کندم وااااااااااای یه کس تپل و سفید و مرطوب همونجا نزدیک بود آبم بیاد..که یهو یاد مهندس افتادم آخه من و اون خیلی با هم رفیق بودیم و زیاد عشق و حال کرده بودیم حس کردم دارم بهش نامردی میکنم از جام بلند شدم و گفتم نه..لاله زد تو گوشمو گفت کثافت دیگه الان فایده نداره باید منو بکنی..نفهمیدم چی شد که دوباره لب تو لب هم رو کاناپه دراز کشیدیم.! گفت کسمو بخور منم از نوک سینه هاش شروع کردم به لیسیدنو به پایین اومدم حسابی حشری شده بودیم لاله به آخ و اوخ افتاده بود و منم ولع برم داشته بود زبونمو رو کسش کشیدم و اون دیگه شل شل شده بود و پاهاشو واکرد و دستشو میمالید به سینه هاش منم حسابی کسشو میلیسیدم انگاری دارم آب انارو ازش میکشم بیرون ترشحاتش کل صورتمو خیس کرده بود بینیمو رو چوچولش میمالیدمو زبونم تو کسش بود دلم میخواست کلمو بکنم تو کسش اونم بدش نمیومد بهم گفت چه خوب میخوریییییییششش..من بیشتر اشتیاق پیدا کرده بودم واسه خوردن اونقدر خوردم و خوردم و اون از ته دل داد میزد تا جایی که فهمیدم میخواد ارضاشه گفتم بکنم؟؟ از جاش بلند شد و منم پاشدم شلوارمو در آوردم دستشو برد زیر تخمامو مالید و بهم نیگاه میکرد انگاری داشت منو تهدید میکرد

بهش گفتم خودت خواستی نشست رو کاناپه و کیرمو تا ته کرد تو دهنش…آِِِِِِِییییییییی چه زبونی میکشید روش لامصب یه چند باری که زد دیدم دارم ارضا میشم خودمو کشیدم عقب اونم با چشای خمارش گفت امید بکن تو کسم برگشت و داگی استایل شد واااااای مامان چه کونی میدیدم..سفیدو بی مو و گنده با یه سوراخه خیلی خیلی تنگ که انگاری داشت تنفس میکرد خیره شده بودم به کونش که گفت بکن دیگه..منم کیرمو مالوندم به سوراخ کونشو تا رو کسش آورده بودم که دیدم از زیر تخمامو گرفته و آهههههههههههه و اووووووووووووووه میکنه منم کیرمو که گذاشتم رو کسش بی اختیار تا ته رفت اه اه چه گشاد بود حال نکردم ..دستمو روباسنش گذاشته بودمو آروم آروم میکردم تو و میکشیدم بیرون لاله خیلی حال میکرد دیدم کیرم داره میخوابه چون اصلا از کس گشاد خوشم نمیاد انگاری کیرمو میکردم تو لیف حموم ..بهش گفتم میخوام بکنم تو کونت..گفت الان نه بززززززززززززززززن بزززززززززن دارم میشم ، منم محکمتر میکوبیدم 7..8 تایی محکم زدم که دیدم کیرم و تخمام داغ شده و اونم دندوناشو فشار میدادو از ته دل ناله میکرد آبش اومده بودو همش ریخته بود بیرون.

.شل شد و گفت بسسسسسسسسسه من توجه نکردم کیرمو کشیدم بیرون فقط میخواستم کونشو بکنم .. کیرمو گذاشتم رو سوراخ کونش و گفت نه تا حالا از عقب ندادم..نمیتونم توروخدا نکن..پیش خودم گفتم نمیشه که این کونو بیخیال شد از مهندس بعیده همچین کونیو نکرده باشه.!! بهش گفتم یواش میذارم و خودشو سفت کرد منم کیرمو آروم هل دادم نمیرفت توش خیلی تنگ بود دستمو رو کسش مالوندم انگشتمو خیس کردم یواش گذاشتم تو کونش اونم جیغ میزد و خودشو تکون میداد تا یه کمی راش باز شد کیرمو گذاشتم توشو آروم فشار دادم لاله داشت جر میخورد گفت امید پارش کردی دیگه نفهمیدم چی شد دیدم دارم میشم..گفتم تمومه تمومه..آبم اومد و ریختم تو کونش ساکت بودیک من چشمامو بسته بودم و افتاده بودم روش که گفت لهم کردی پاشو ( آخه من 85 کیلو بودم و قدم 175 ) اونم (68 کیلو و 168 ) هه هه هه..بلند شدم و جمع و جور کردیم رفتیم دسشوییو یه سرو سامونی به خودمون دادیم و نشستیم سیگارو گفتگو…..
.

..
بعد ها خیلی سکس داشتم با لاله تو جاهای مختلف..اون الان 2 تا بچه داره راست و دروغشو نمیدونم اما میگه دومیه بچه مهندس نیست اون دختر منه.!!
دوستای عزیز امیوارم از خاطره ای که براتون تعریف کردم لذت برده باشیت اگر خوشتون اومد بگین بازم براتون از سکس با لاله بزارم..

نوشته: HOT MOT

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا