کون من و کیر رییسم

سلام شایان هستم سفید بی مو ۱۷۵ قد ۸۰ وزن هیکلم درشت ، من نزدیک ۱سالی هستش توی شرکت بازرگانی منشی هستم ، نزدیک ۱۵نفر همکار دارم ، هیچ کدوم از همکارام نمیدونن من مفعولم بجز رییسم ، ماجرا ی لو رفتن من از اونجایی شروع شد که یه روز تا دیر وقت جلسه بود و من واسه پذیرایی باید میموندم ساعت نزدیک ۱۲ شب جلسشون تموم شد و همه مهمونها رفتن وقتی رییسمیخوتست بره به من گفت میتونم شب بمونم همونجا توی شرکت بخوابم ، ما توی شرکت یه اتاق برای نماز یا استراحت پرسنل داریم ، منم دیدم دیر میرسم خونه قبول کردم ، همه رفتن منم چراغ هارو خواموش کردم لباسامو در اوردم با شرت بودم سیستم روی میزم هنوز روشن بود منم اومدم یکم توی سایت ها چرخیدم با خودم پشت سیستم ور میرفتم فیلم گذاشتم شروع کردم به جق زدن با سوراخ کونم ور رفتن تا ابم اومد ، جم و جور کردم رفتم خوابیدم ، صبح زود تر بیدار شدم تا کسی نیومده لباس بپوشم حاضر بشم ، یه چند روزی گذشت تا دوباره جلسه رییسم تا شب طول کشید ، جلسه که تموم شد همه رفتن رییسم صدام کرد برم توی اتاقش رفتم پیشش شروع کرد یکم تشکر کردن بخاطر اینکه تا شب وایسادم بعد پرسید دوس دختر دارم جواب دادم نه گفت پس چیکار میکنی با خنده جواب دادم که کاری نمیکنم ، گفت جق میزنی ؟ خجالت کشیدم جواب ندادم ، یهو گفت خجالت نکش من میدونم جق میزنی من فیلمتو دیدم که جق میزنی ! سرم اوردم بالا نگاش کردم خشکم زده بود ، پرسیدم فیلم ؟ رییسم خندید گفت اره اینجا دوربین مخفی نصب کردم چند شب پیش اینجا موندی فیلمت دیدم ، من ترسیدم با خودم گفتم شاید داره دروغ میگه واسه همین گفتم که نه من این کارو نکردم که یهو گفت دروغ نگو دیدم با کونت ور میری نترس نمیخوام اخراجت کنم به من دروغ نگو ، من سرم از خجالت انداختم پایین معذرت خواهی کردم خندید گفت اشکال نداره ، من سریع اومدم از اتاق بیرون خجالت کشیده بودم رفتم سینی ورداشتم که برم ظرف های مهمون خارو از اتاقش جم کنم در زدم داشت با تلفن حرف میزد گفت برم داخل

گرم صحبت تلفنش بود توی اتاقش راه میرفت منم داشتم جمو جور میکردم که از پشت دست زد به کونم شروع کرد به مالیدن من خم شده بودم سریع صاف شدم ، همینطور که تلفن صحبت میکرد به من اشاره کرد ساکت باشم بعد دوباره منو چرخوند شروع کرد به مالوندم کونم بهم اشاره کرد خم بشم ، منم هم خجالت میکشیدم هم خوشم اومده بود منم خم شدم روی میز ( میز کنفرانسی ) همینجور که تلفن حرف میزد کونمو میمالد از روی شلوار که چسبوند بهم که منم کونمو فشار میدادم عقب که با دستش بهم اشاره کرد شلوارمو در بیارم ، منم از روی شلوار کیرش حس کردم حشری شده بودم سریع تا نصفه کشیدم پایین ، دستشو گذاشت روی کونمو میمالید انگشتشو کرد توی دهنم خیسش کرد بعد اروم با سوراخم بازی کرد چند دقیقه همین کارو میکرد که بدون اختیار برگشتم جلوش نشستم با دستم کیرش گرفتم از روی شلوار یکم مالیدم بعدش کمر بندش باز کردم کیرش در اوردم یهو چشام گرد شد ، کیرش کلفت بود نگاش کردم داشت با تلفن صحبت میکرد تعجب منو فهمیده بود بهم لبخند زد منم شروع کردم به لیس زدن ساک زدن ، من خیلی خوب میک میزنم یجور کیرشو میک زدم که صداش بند اومدکیرشو در اوردم از دهنم به طرفش گفت من صبح با شما تماس میگیرم الان دیر وقته باید برم من خندیدم سره کیرشو کردم دوباره تو دهنم میک زدم تلفنش قطع کرد بهم گفت جووووون از زنها بهتر ساک میزنم شروع کرد به تلمبه زدن توی دهنم معلوم بود حشری شده بود چون هم دهنم داشت جر میخورد هم داشتم خفه میشودم چون کیرش خیلی کلفته تند تند تلمبه میزدو سرمو فشار میداد ۲دقیقه نگذشت که دیدم ابش اومد همرو ریخت توی‌دهنم داشتم خفه میشودم شل شده بود منم ابشو خوردم شروع کردم به لیس زدن کیرش چشاشو بسته بود نشست روی صندلی منم سره کیرشو میک میزدم ، بعد چند دقیقه بلند شدم رفتم دسشویی رییسم همونجوری نشسته بود رفتم دسشویی برگشتم دیدم بلند شده داره خودشو تمیز میکنه بهم نگاه کرد گفت تو معاون خودمی از فردا فقط پیش خودمی ، من خندیدم گفتم چشم،

حاضر شد به من گفت نمیخواد برم بمونم همونجا موقع رفتن گفت امشب زود جق بزن بخواب از فردا کلی کار دارم باهات بعدش یکم بهم پول داد رفت ، از اون موقع تا الان همش پیششم توی اتاقش هر چند روز براش ساک میزنم ۵ شنبه ها از کون میکنه منو ، منم اصلا مشگلی با اینکارایی که میکنم اصلا ندارم.
ببخشید اگه جایی اشتباه نوشتم، راستی هرکی دوس داشت میام براش تو شرکتش یا انبار یا خونه به کیرش یه حالی میدم . دوستون دارم جوووون

نوشته: شایان

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

5 دیدگاه دربارهٔ «کون من و کیر رییسم»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا