پذیرایی از کیر عشقم

سلام رامونا هستم. میخوام یکی دیگه از خاطراتمو به اشتراک بذارم. که البته همین امروز اتفاق افتاد. من یه خاله (ارزو) دارم که یه سال تفاوت سنیمونه و خیلی بهم نزدیکیم و از جیک و پوک هم خبر داریم البته از سکسام نمیدونه ، ارزو اول مهر با یکی از همکلاسیاش (ایلیا) دوست شد ، ( دوستی با ارزو اولین تجربه ایلیا بود و واقعا عاشقشه ) موقعی بود که منم با سینا بودم خلاصه هر روز چهارتایی میرفتیم دور میزدیم. ده روز از دوستی ارزو و ایلیا که گذشت من حسابی با ایلیا راحت شده بودم ( البته فقط از نظر گفتار ، نمیدونم خیلی ازش خوشم اومده بود و کاملا واسم قابل پرستش و البته قابل اعتماد بود، ازونجا که من داداش نداشتم بهش میگفتم داداشی و ارزو هم اصلا مشکلی نداشت) هرچی میگذشت رابطه من و ایلیا عمیق تر و نزدیک تر میشد ، بعد دو سه ماه واسه همیشه از سینا جدا شدم. با وجود ایلیا هیچ کمبودیو حس نمیکردم. گاهی حس میکردم علاقه من چیزی فرا تر از اینه که بخوام داداشم باشه ولی بخاطر ارزو کنترل میکردم خودمو هم به خاطر ارزو و هم واسه ایلیا ، چون گفتم که بیش از حد ارزو رو دوست داشت و علاقه ای که به من داشت جدا از بحث عشق و عاشقی بود. ولی خب ازونجا که یه کم خودخواهی تو وجود همه هست چیزیو که دوسش داشته باشم مال خودم میکنمش ( نه کامل هنوزم به خودم اجازه نمیدم مانع رابطه اونا بشم و هر کمکی از دستم بربیاد واسه استحکام رابطه شون انجام میدم ) بگذریم

 

داشتم میگفتم من و ایلیا خیلی با هم راحتیم ، اونقد که تو گفتار و عمل با من راحت بود با ارزو راحت نیستش. همو بغل میکنیم ، بوس و لب ، و … و از همه مهمتر صریحا به هم ابراز عشق و دوست داشتن میکنیم و منو زن دوم خودش میدونه 😉 چند وقتی بود سکس با ایلیا بدجور ذهنمو درگیر کرده بود چندبار کشونده بودمش خونمون ولی نمیکرد ، نمیدونم چرا … هرچند حرفای سکسی میزنیم. تا اینکه از هفته پیش بحثو باهاش باز کردم و واسه امروز به توافق رسیدیم. خیلی خوشحال بودم. شاید واسه سکس با سینا اینقد مشتاق نبودم چون ایلیا رو از ته دلم دوسش دارم. هر شب واسه خودم برنامه میریختم ، اهنگای رمانتیک و سکسی دانلود میکردم، یه ست سوتین شرت مشکی سکسی گرفته بودم ، لوسیون و اسپری بدن با رایحه هلو ( که خیلی دوس داره) ، عطر ملایم و لباسایی که میخواستم بپوشم ، چیزایی بودن که از دیروز اماده کرده بودمشون. صبح از شوق ساعت 8 بیدار شدمو رفتم حموم بدنمو کامل اپیلاسیون کردم و یه قوطی کرم رو خودم خالی کردم.

 

لاک قرمز که مورد علاقه شه با دقت به ناخونای دست و پام زدم. یه ارایش ملیح و زیبا هم کردم. اسبابامو جمع کردم و رفتم. تو راه انگار داشتم پرواز میکردم. قلبم تپش گرفته تا رسیدم و درو باز کرد پریدم تو بغلش، مانتومو دراوردم ، با شلوار لی تنگ و تاپ صورتیم خیلی فانتزی شده بودم و به قول خودش تو دل برو ، کنارش نشستم ، یه کم قربون صدقه هم رفتیم و کلیپ نگاه کردیمو … حس کردم وقتشه واسه سکس اماده شیم یه لب کوچولو ازش گرفتم بلند شدم رفتم تو تاق. لباسامو دراوردم. تموم بدنم با لوسیون چرب کردم و اسپری رو هم رو خودم خالی کردم ، نیم تنه حریری رو که تا زیر سینه م میرسید تنم کردم با ست زیر مشکی و توریم خیلی هماهنگی داشت. موهامو رو شونه م پخش کردم ، ازش خواستم کفشامو بیاره بذاره در اتاق ، میخواستم با اون کفشای مشکی پاشنه دار فانتزی بیشتر سکسی جلوه کنم ، ازش خواستم اهنگ heart attack – demi lovato رو بذاره ، گذاشت و منتظر رو مبل نشست ، تا اهنگ پخش شد با عشوه سمتش قدم برداشتم ،

 

نزدیکش که رسیدم با ریتم اهنگ بدنمو تکون میدادم ، سعی میکردم پیچ و خم بدنمو کامل واسش به نمایش بذارم ، زبونمو واسش درمیاوردم و سکسی تکون میدادم. شهوتو کاملا از چشاش میخوندم، دستمو گرفت و منو کشوند سمت خودش یه لب ازم گرفت ولی نذاشتم زیاد ادامه بده تا خواست سینمو بگیره ، بلند شدم ، خیلی واسش عشوه میومدم ، اونم بلند شد که بغلم کنه نمیذاشتم همین اول هرکار خواس کنه ، تو بغلش سر میخوردم و میرقصیدم ، مثه اینکه فهمیده بود میخوام با رفتارم ارضاش کنم دستشو انداخت دور کمرم و من خودمو انداختم رو دستش تا انعطاف کمرمو به رخش بکشم، یه پامم اورده بودم بالا و با دستم گردنمو لمس میکردم ، تا میخواس لب بگیره دستم اروم میزدم به لبش و از تو بغلش میرفتم، نمایشم 20 دقیقه ادامه داشت ، حرص و شهوت از تموم وجودش می بارید ، وحشی شده بود. محکم گرفتتم ، دیگه نخواستم بیشتر مقاومت کنم کم کم خودمو سپردم دستش ،

 

نشوندتم رو مبل و نیم تنه مو دراورد، سرشو گذاشت رو سینم و اروم میبوسیدش، خودم سوتینمو دراوردم و بلند شدم رفتم سمت اتاق خواب و اشاره کردم بیا، دراز کشیدم اومد افتاد روم تموم بدنمو زبون کشید و بوس کرد، حشری شده بودم ، لباسشو دراورد خوابید کنارم میخواستم شلوارشو درارم که خندید گفت الان دیگه نوبت منه اذیتت کنم، منو هم به حرص انداخته بود ، بالاخره کوتاه اومد ، دراز کشید شلوارشو با کمک خودش دراوردم. کیرش حسابی شق شده ، کلفت و دراز ( هرچند قبلنم یکی دوبار دیده بودمش ) یه جووووون گفتم ، سرشو بوسیدم و گذاشتم دهنم ، واسش تند تند ساک میدم تا ابش اومد و پاشید رو صورتم. صورتمو پاک کردم، کنارش دراز کشیدم ، خیلی ارامش داشتم همو میبوسیدیم و قربون صدقه هم میرفتیم. با سینه هام ور میرفت و کسمو میمالوند که حسابی خیس شده بود ، انگشت کرد تو کسم ، تند تند نفس میکشیدم ، تا گفتم اه ه ه یه جون گفت و اون انگشت دیگه شو هم کرد تو کسم ، یه کم دردم گرفت ولی لذت میبردم ازش میخواستم کیرشو کنه تو ، پرسید چی میخوای ؟ گفتم کیرتو عشقمم ، گفت نه عزیزم حالا حالا کارت دارم میخوام اول با انگشت جرت بدم، اونقد با انگشتش باهام ور رفت که ارضا شدم،

 

بالاخره دست برداشت دراز کشید یه کم واسش ساک زدم و نشستم رو کیرش ، تو بهشت بودم هیچ وقت واسه یه سکس اینفد مشتاق نبودم ، دوست دارم ، عاشقتم ، دیوونتم ، جووووون و … عباراتی بودن که دائم شنیده میشدن. همش میزد به باسنمو و نوک سینمو میکشید. واسه بار دوم ارضا شد و ابشو ریخت رو شکمم ، رفتیم دوش گرفتیم و تقریبا بیحال کنارهم دراز کشیدیم و ابمیوه خوردیم. البته به ارزو هم زنگید و یه کم حرف زدن، بعد نیم ساعت واسه بار سوم خواستم بکنه ، بازم اول با انگشتاش ور رفت و بعد کرد ولی این بار دیگه خودش نخواست ارضا بشم من واسه بار چهارم ارضا شدم. کنارش دراز کشیدم، بهتره بگم افتادم ، دوس داشتم تا شب همونجا تو بغلش بخوابم ، به خصوص وقتی پیسشونیمو بوسید و بهم گفت میدونستی اولین دختری هستی که هم بسترم شدی؟ لذتو ارامش خاصی بهم داد لباشو بوسیدم و یه ساعتی خوابیدیم. ساعتای 4 ناهار خوردیم. دیگه کم کم باید میرفتم خیلی سخت بود و نق نق میزدم ولی با حرفاش ارومم کرد و گفت بازم میای … الان که دارم مینویسم حدود 6 ساعت از وقتی از پیشش رفتم میگذره ولی واسم مثه یه ساله. وایییییییی کی بشه دوباره از کیرش پذیرایی کنم..

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

6 دیدگاه دربارهٔ «پذیرایی از کیر عشقم»

  1. manam ba dost pesaram khyli sex dashtam vali gharare az ham joda shim
    .dastanet khyli ghashang bood.eshve omadanet jazabiat bakhshide be sexet

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا