پاداش جوانمردی

 

سلام به دوستان عزيز چند سالي که داستانهاي شمارو گهگاهي دنبال مي کنم اين دفعه تصميم گرفتم منم يکي اَز داستانهاي سکسي مو براتون تعريف کنم اميدوارم خوشتون بيياد من بچه زرند کرمانم الان که اين داستان دارم واستون مينويسم 2سال ساکن کرمانم ماجرا اَز اُنجا شروع شد که دوستم (حجت)آمد پيش من گفت مي خواد به دوست دختر قديميش خيانت کنه.من از اين کارا خوشم نمي ياد تا حالا هيچ وقت به دوست دخترام خيانت نکردم ولي با اصرار حجت من تو رو دربايسي گير کردم قبول کردم رفتم از پسر عموم موتورش قرض گرفتم رفتم در خونه خانمي قرار مدارا گذاشتيم.اومديم که حجت گفت مکان (خونه خالي)از کجا پيدا کنيم! من هم نداشتم واسه همين اين قدر اين درو اُن در زديم تا حسن رو ديديم اوُن بيشتر وقتا مکانش رديف بود رفتيم سراغش بعد از تعريف کردن ماجرا قرار شد که ببريمش خونه مادر بزرگش خونه مادر بزرگش يه خونه ويلايي بزرگ بود که دو تا اُتاق داشت که به عنوان انباري بودند ولي حسن اونا رو تميز کرده بود و توشون خلاف مي کرد!بماند حسن يه شرط هم گذاشت به شرط اينکه دايي شم باشه حجت قبول کرد هر چي باشه دوست دختر اوُن بود بستگي به غيرت خودش داشت که فکر کنم نداشت بعد از ظهر شد حجت رفت دنبال دوست دخترش و اُونو آورد آنها رفتند تو اتاق شروع به کار شدن ما هم يه خرده از پشت پنجره ديد زديم حجت داشت دختر رو ميکرد اما خيلي بي حال بود اصلاً با دختره حال نمي کرد فکر کنم داشت عقده مترکوند نمي دونم وقتي کارش تموم شد ماجراي ما سه تارو هم گفت اما دختر مقاومت مي کرد و قبول نمي کرد که در همين حين حسن پريد تو اتاق شلوار وشرتشون کشيد پايين و گفت من تا خودم خالي نکنم اجازه نمي دم کسي از تو اين اتاق بيرون بره دختره هم ناچار شد و رفت زير حسن اما با چشماي گريون در همين لحظه حس انسان دوستي من گل کرد يا بقول بچه ها گفتني غيرتممون گل انداخت رفتم تو اتاقو دختر رو از زير دستاي حس بيرون کشيدم حسن رو پرت کردم يه گوشه!وقتي دختر خودش جمع جور کرد دستش گرفتم از اون خراب شده بردمش بيرون بردم سر يه 4 راه پيادش کردمو 2000تومنم پل بهش دادم که کرايش بشه بره خونش که در حين رفتن که ازم تشکر مي کرد گفت اگه تونستي به من سر بزن.نمي دونم اُون بنده خدا تعارف کرد يا جدي گفت که من جدي گرفتم!

 
 

بعد از چند وقت رفتم در خونشون منو ديد خيلي گرم برخورد کرد که من انتظارشو اصلاً نداشتم به قول بچه ها گفتني خرش از آب گذشته بود ديگه کاري به کار من نداشت بلاخره يه قرار گذاشتيم بعد از چند بار که منو سر کار گذاشت اُونم همش بخاطر تجربه تلخ اولي بود و يه سکس کوتاه تو يه محل ناجوراُونم واسه اينکه ترسش بريزه روزه موعود فرا رسيد من اون تو خونمون تنها شديم وقتي وارد خونه شد ترسو مي شد تو چشماش ديد بيچاره منتظر بود هر لحظه يه نفر از تو اتاقها بيياد بيرون بردمش تو اتاق خودم بعد رفتم مشروب بيارم گفت که نمي خورم منم واسه اينکه راحت باشه منم نخوردم بعد رفتم سمت دستشويي ميلاد کوچولو رو در اَوردم يه خورده نوازششش کردم يه خورده اسپري به دور برش زدم با آب شستمش رفتم تو اتاق بيچاره مثل يه گنجشک خودش جمع کرده بود و روي تخت نشسته بود منم رفتم نشستم کنارش نشستم گفتم دوست داري با هم يه حالي بکنيم اَنم يه سر به علامت رضايت تکون داد که من لبامو چسبوندم به لباش شروع کردم به خوردن اونم کم کم ترسش ريخت داشت لبهامو مي خورد زبونشو مي خوردم در مين حينم دست چپم داشت سينه هاي ليمويشو نوازش مي کرد يه لحظه ديدم مثل برق گرفته ها افتاد بجونم شروع به در اوردن لباسم کرد من هم بيکار نموندم دکمه هاي مانتوشو باز کردم يه تيشرت زير مانتوش داشت اونو در آوردم سوتينشم باز کردم ديدم دو تا ليموي خيلي ناز با يه سر براممده ظريف نمايان شد ديگه کنترل خودم اشز دست دادم شروع کردم ديوانه وار اونارو خوردن بعضي وقتا يه گاز کوچيک ازش مي گرفتم که با داد فرياد خانمي همراه بود اين داد فرياد باعث تحريک بيشتر من مي شد که يه دفعه من کنار زد رفت سمت ميلاد کوچلو داشت با دستش نوازشش مي کر د يه دفعه مثل وحشي ها شلوارمو از پام در آورد شرتم پاره کرد مي خواست ميلاد جونو بکونه تو دهنش يه زد حال بهش زدم اونو از دستش رها کردم گفتم من اَز ساک خوشم نميياد

 
 
ناراحت شد که دوباره پريدم تو بغلش شروع به خوردن اون صورت کوچيک وفرشته گونش کردم از پيشونييه زيباش شروع کردم تا رسيدم به لبهاي نازش بعد از يه خوردن سير به گردنش حمله کردم وشروع به خوردن رگ گردنش کردم ديدم آخ ناله هاش داره تبديل به جيغ ميشه يهو ديدم داره داد ميزنه من بکون من کير مي خوام جا خوردم گفتم مگه تو اُپني ميگفت وقت بکن توش منم با اکراه سر ميلاد جونو گذاشتم در ب ورودي بهستشو آروم فشار دادم تو وايييييي عجب حالي داشت تنگ به سختي ميلاد کوچلو راه خودش باز کرد بعد از چند لحظه ميلاد کوچلو تو بهشت جا گرفته بود منم شروع به تلمبه زدن کردم خودم انداختم روي خانمي هم لباشو مي خوردم با دستمم داشتم سر سينشو نوازش مي کردم اونم با آه وناله هايي که مي کرد لذت بيشتري به من مي داد منو براي تلمبه زدن محکم تر ترغيب مي کرد بعد اَزچند دقيقه ديدم يه جيغ کوتاه کشيد يه رعشه تو بدنش اَفتاد بيحال شد احساس گرماي ملايمي رو روي ميلاد جون احساس کردم موتوجه شدم ارضاءشده منم تلمبه زدن تند تر کردم تا اينکه ميلاد جونم اشکش در اُمد منم اوُنارو ريختم روي زمين و بيحال روي تخت کنار خانمي اُفتادم بعد از چند دقيقه با چند تا بوسه به خود اُمدم ديدم خانمي بالاي سرم نشسته دوباره پريدم تو بغلش همين که با بوسه نوازشش مي کردم ازش تشکر مي کردم اُنم اَز من تشکر مي کرد بلند شدم رفتم اَز آشپزخانه دو تا ليوان شير موز آوردم تو اُتاق با هم خورديم بعد خداحافظي کرديم من هيچ وقت اَز چگونگي openشدنش سوال نکردم اُونم چيزي نگفت بعد اَز اين ماجرا چند بار ديگه هم با هم يه حال چسب با هم کرديم به اميد اينکه هميشه حال کنين اُونم اَز نوع چسب

نوشته:‌ rezaalone

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا