مستی و راستی

یه زن سی ساله هستم وقتی طلاق گرفتم از ایران اومدم به یکی از کشورای اروپا بعد یکسال دربدری و بلاتکلیفی تازه داشتم خودمو پیدا میکردم حالا یکسال بود که سکس نداشتم جای خودش.
توی یکی از دیسکو ایرانی های معروف باهاش آشنا شدم اون شب مست و پاتیل منو رسوند دم خونه و یه مکثی کرد که ببینه میگم بیا تو که منم اینقدر منگ بودم فقط گفتم مرسی فردا بهت زنگ میزنم
راستش بعد طلاق اصلا نمی تونستم کسی و باور کنم.
اسمش رضا بود چند سالی از من کوچکتر بود صورت قشنگی داشت اما هم قد هم بودیم (171سانت) همیشه هم تو سولاریوم بود که برنزه باشه. با پدرش یه شرکت خیلی موفق و معروف داشتن خلاصه از نظر مالی کم نداشت.
اون پول داشت و منم بیکار تقریبا همه شنبه ها و یک شنبه ها تو دیسکو و بار و رستوران بودیم و وقتی هم که فهمید اهل گراس و کس خنده هستم هر شبش چته چت بودیم اما فاز سکس و نداشتم
سه هفته ای گذشت تا یه روز زنگ زد فلان خواننده تو فلان شهر کنسرت داره میای بلیط و هتل رزرو کنم؟ منم که خوشم نمیومد از اون خواننده گفتم نه! گفت دی جی ساشا هم هستا!
من دی جی ساشا رو میشناختم و چون موزیک هاوس پلی میکرد وسط دیسکو ایرانی کارشو دوست داشتم. گفتم باشه میام به شرطی که وی.آی.پی رزرو کنی! اونم گفت چشم خانم!!!
اون شب کرم لباس سکسی افتاد تو سرم پیش خودم گفتم دیگه یه بار جستی ملخک … دوبار جستی ملخک … امشب دیگه تو هتل تو چنگ رضایی ملخک!
یه جوراب شلواری نازک مشکی پوشیدم با یه پیراهن مشکی تنگ و کوتاه که پشتش تا کمر باز بود و چکمه های مشکی تا بالای زانو پاشنه بلند … رضا همیشه حرص میخورد از کفشهای پاشنه بلند چون قدم ازش بلندتر میشد.
سکسی ترین مشخصه هیکلم کونمه! کمر باریک و با یه کون گرد برجسته که قوس کمرم بیشتر نشونش میده … رونای پام هم پر و گوشتیه … چشمام روشن و موهای قهوه ای
خلاصه ما رسیدیم و رفتیم نشستیم یارو اومد گفت یه بطری مشروب مجانی دارید رو بلیط وی.آی.پی چی سفارش میدید؟
منم به فارسی گفتم دستت در کونت همین؟!
دیدم رضا داره میخنده و میگه هیسس …
برگشتم دیدم چندتا مرد از این بدنسازا که کلی تاتو دارن و کچلن دارن میخندن
منم گفتم من ودکا می خوام
به رضا گفتم اینا کین چه خطرناکن بادیگاردن؟
رضا که حواسش به دخترهای اون وسط بود نفهمید کیو میگم پرسید کدوما عزیزم؟
منم با حرص گفتم این کله کیریای که این پشت نشستن !
گفت آهان اینا کس کشن! بهشون محل نده
منم فکر کردم لجش گرفته داره فحش میده گفتم کسکشی تورو کردن؟
خندید و گفت نه بابا اینا کارشون همینه میان مخ دختر ایرانی ها رو میزنن واسه کاسبی …
یذره ترس همراه با هیجان اومد سراغم تا حالا کس کش از نزدیک ندیده بودم.
گارسونه اومد با یه بطری ودکا نیم متری باریک …
گفتم کی میخواد اینو تموم کنهههههه؟؟؟
رضا گفت تو که جنبت بالاس

گفتم کی رانندگی کنه؟؟ تو دلم گفتم ای دیوث میخوای منو مست کنی و …
اون شب خیلی مشروب خوردم یادمه دی.جی ساشا که اومد پیشمون محکم بغلش کردمو لباشو ماچ کردم.
حتی با یکی از اون کسکشا رقصیدم و بوی عطر رو گردنش و سفتی بازوهاش حشریم کرد
آروم در گوشم گفت عطرت دیوونه ام کرد دختر …
گفتم من که عطر نزدم … بعد دوتایی یه خنده از سر مستی کردیم و بیشتر منو فشار داد تو بغلش.
یه موزیک شیش و هشت ایرانی بود منم از اون بالا دیدم ساشا حواسش به منه که دارم با این یارو میرقصم که انگشت شصتمو گرفتم سمت پائین که یعنی عوضش کن اونم هدفونش گرفت بالا اشاره کرد که بیا گوش بده ببین چی میخوای …

احساس کردم بهونه آورد به پسره گفتم ببخشید کارم دارن
رفتم یهو دیدم عصبانی بهم گفت واسه چی با این الدنگ میرقصی؟!
گفتم می ترسی جنده شم؟ نترس مستی و راستی! فقط در حد شیطونیه!
آخرای شب دیدم سرم داره گیج میره فقط یادمه کیف و کاپشنمو دادم دست رضا گفتم بریم
دوبار نزدیک بود حالم بهم بخوره رسیدیم هتل افتادم رو تخت حتی نا نداشتم حرف بزنم
رضا گفت کفش و لباستو نمی خوای در بیاری؟
گفتم نمیتونم …
رضا خیلی آروم لباسامو در آورد تا رسید به شرت و سوتین پرسید اینا رو هم ؟
گفتم نه!
اگه ده نفر هم بهم تجاوز میکردن نای تکون خوردن نداشتم. دمر افتاده بودم رو تخت
یه کم دست کشید رو پاهام … دستاشو کشید رو کونم دستهاش سرد بود تنم مور مور شد
گفتم سردمه …پتو …
گفت بیا برو زیر آب داغ
گفتم ببر منو … اونم از خدا خواسته دستامو گرفت برد تو حموم اول آب گرم و باز کرد یه کم که آب جمع شد تو وان سوتین و شرتمو در آوردم و رفتم تو وان
آب گرم که خورد به پوستم احساس کردم زنده شدم
رضام آروم پشتمو میمالید …
یه حس عجیبی بود مست بودم حشری شده بودم تو بغله اون کچله دلم سکس میخواست سکس وحشی با یه مرد قوی … از این ور رضا با یه هیکل معمولی خیلی رمانتیک و آروم داشت پشتمو با کف شامپو میمالید.
یهو الکی پا شدم گفتم چی زیر بود کونم درد گرفت رضا گفت هیچی نیست عزیزم
اما من دردم گرفت بعد کونمو گرفتم جلوی صورتش گفتم ماچش کن خوب شه…
یه بوس کوچولو کرد برگشتم دیدم کیرش داره از شرتش میاد بیرون شهوت از چشماش میریخت دلم براش سوخت گفتم لباساتو دربیار بیا تو وان
با یه شورت سفید اومد تنش خیلی برنزه تر از صورتش بود یکم آب پاشیدم بهش اومد پشتم که آب نریزه روش اومد تو وان که بشینه سفتی کیرشو احساس کردم از پشت گردنمو می بوسید و سینه هام تو دستاش بود و میمالیدشون
دلم نمیخواست از آب بیام بیرون که سردم بشه واسه همین برگشتم و تکیه دادم به اون ور و پاهامو گذاشتم رو شکم رضا که دیدم پامو گرفت و ناخنای پامو نگا کرد و گفت چه لاک خوش رنگی منم سریع گفتم چه دوست پسر خوبی چه آرامشی داری …چشمام خمار شده بود به زور باز نگهش داشته بودم یهو شصت پامو کرد تو دهنش واییییی کسم داغه داغ شد انگشتای پامو میکشیدم رو لباش اونم حریصانه تلاش میکرد لیس بزنه (توی چند دقیقه اول فهمیدم که میشه باهاش چه مدل سکسی کرد) بلند شدم چونشو گرفتم تو دستم گفتم مگه زبون نداری؟ گفت چرا … ببینمش … زبونشو آورد بیرون گفتم همین جوری نگهش میداری برگشتم تعادل نداشتم با کون رفتم رو صورتش اما نگهم داشت با دستاش
گفتم سوراخ کونمو لیس بزن کسمو نه فقط کونمو اونم شروع کرد عین ندیده ها اوفففففف
گفتم چیه خوشمزس دوسش داری؟؟؟ که زبونشو کرد تو کونم یه کم دردم اومد
بلندش کردم گفتم دراز بکش کف حموم اونم مثه یه بچه نه نمیگفت رفتم بالای سرش به فاصله چند سانتی که زبونش نرسه به کسم … گفتم این اسمش کسه!!! یهو دیدم یه آهی کشید دستشو گذاشت رو کیرش. کسم بالا و پائین میکردم و میگفتم بو کن یهو سوراخ کونمو گذاشتم رو لباش لیس که میزد دیوونه میشدم گفتم شورتتو درآر … باورم نمیشد پسر با این قد و قواره همچین کیری داشته باشه پرسیدم آمپولیه؟خندید گفت ارثیه! ماله فری(باباش) دوبرابره اینه!
یه جورایی مشتاق دادن شدم … آماده ای کسمو بخوری؟ ببینم دهنتو باز کن تا کسمو کامل بکنم تو دهنت… رضا با این حرفا حشری تر میشد کسمو نزدیک صورتش کردم آروم چوچولمو لیس میزد کسمو یه ربعی خورد تا خودم خسته شدم رفتم لای پاش یه تف کردم رو کیرش خوبیه سکس تو حموم به کثافت کاریشه سر کیرش و کردم تو دهنم اگه این بره تو کسم که جر می خورم اونم بعد یکسال … تخماش سفت شده بود لیسش زدم گفتم میخوام بشینم روش … گفت بذار یه حوله بندازم زیرم کمرم سرویس شد
کسمو آروم بردم رو کیرش مالوندم بهش سعی کردم بکنم توش هی لیز می خورد مستیم نمی ذاشت تمرکز کنم که رضا خودش کیرشو کرد تو کسم احساس میکردم یکی دستاشو تا مچ داره میکنه اون تو … داد زدمم آیییی پاره شد درش بیار که رضا گفت الان کست جا باز میکنه چرا اینقدر تنگیییی فکر میکردم کس گفتی یه ساله سکس نداشتی.این همه آب و چی کارش میکردی… منم گفتم سکس نداشتم انگشت که داشتم فکر کردی ارضا نشم شبا خوابم میبره که شروع کرد محکم تلمبه زدن گفت جوننننن از امشب خودم آبتو میارم آب کس خوشگلتوووو …. کسم خیسه خیس شده بود گفتم دوس داری آبمو ؟؟؟ گفت آره بریزش تو دهنم . منم شروع کردم عقب و جلو کردن رو کیرش …. کیرش تا ته تو کسم بود مثل دایره کسمو میچرخوندم روش یکم محکم و تند بالا و پائین کردم آبمو میخوای بخوری؟؟؟
اونم کمرمو سفت گرفت و به هوای اینکه دارم ارضا میشم گفت آره عششششققمم بریز تو دهنم …
منم از رو کیرش بلند شدم نشستم رو صورتش برگشتم دیدم تخماش سفید شده از آب کسم
چشماشو بسته بود فهمیدم بدش اومده که دماغشو با انگشتام گرفتم کشیدمش رو کسم …
زبون بزن یالا … بخور آبمو … اونم آروم آروم شروع کرد لیس زدن یهو کسمو مالوندم همه جای صورتش … چشماش دماغش گوشش …. نفس نفس میزد احساس کردم میخوام ارضا شم نشستم رو کیرش سرشو آوردم بالا که سینه هامو بتونه بخوره چند ثانیه بعد ارضا شدم همه جام میلرزید … بیحال و کرخت …
رضا … سردمه!!!
یه حوله آورد پیچید دورم رفتیم رو تخت یه لیوان آب داد بهم …
گفتم بیا دیگه! گفت مگه هنوز جون داری؟؟؟؟
بیا خودت و لوس نکن!
که افتاد به جونم انقدر محکم تلمبه میزد که ترسیدم عقب و جلوم یکی شه!
گفت بیا سرتو بذار پائین تخت رو زمین کستو بده بالا پاهاتم ببر سمت سرت واییییییی
من دیوونه این استایل بودم اما نمیدونم چرا هر کسی نمیتونه بکنه خودش هم نشست رو تخت کیرشو گرفت تو دستش کرد تو کسم خیلییی بهم حال داد
خودمو کشیدم عقب گفتم برعکس شو کیرتو بکن گفت چه جوری یعنی؟
گفتم پشتتو بکن به من کسمو بگا!!!!
یهو دیوونه شد کسمو با دستاش باز کرد زبونشو کرد تو کسم لیس زد سوراخ کونمو کیرشو میخواست بکنه تو کونم که داد زدمم نهههههه! این کیر واسه کسه!
گفت من از عشق این کون میمیرم که اگه نکنمش … گفتم نمیمیری نترس !
کرد تو کسم و هی تلمبه میزد جاش راحت بود گردن من داشت میشکست هولش دادم اونور
رفتم رو تخت داگ استایل که می دونستم نقطه ضعفشه کیرشو ار پشت کرد تو کسم احساس میکردم الان شکمم میترکه جونننن بکن تو کسم محکمممممم تا ته بکنننن
که گفت دارم میام کجا بیام؟ گفتم تشریفتون رو رو کمرم بیارید….. هم زمان خندش گرفت و داد زد جوووووونننننننن کسست آبمو آوردددد….

صبح از بدن درد نمی تونستم تکون بخورمم یه سه شب دیگه هتل رو تمدید کردیم خیلی خوش گذشت.
یکسالی و با هم بودیم که رفت سمت کوکایین و خلافای سنگین منم زیاد حال نمیکردم
ترجیح دادم کات کنیم که خیلی سخت دل کند و اون رابطه تموم شد.

نوشته: نلی

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا