مزاحم تلفنی و تاوان اشتباه من

من با شوهرم سعيد تازه به خونه جديدمون اثاث كشي كرده بوديم و خونه جديدمون تلفنش خيلي روند بود چند مرتبه يك مرد زن گزده بود و مزاحم شده بود رفتم شماره گير تلفن خريدم تا بدونم كيه! ديدم شماره تلفن عمومي ميافته. بعد از چند با زنگ زدن يك بار گفت سيما جون من خيلي دوستدارم كه زنگ بهت ميزنم من گفتم اسم منو از كجا ميدوني؟؟ اون هم گفت عاشق بايد اسم معشوقش رو بدونه من هم گفتم بهتره يك جوري ردش كنم بره. ازش پرسيدم خب حالا بگو من چي كار كنم؟ اون هم گفت هيچي فقط بگو دوستت دارم و عاشقتم تا من هم ديگه مزاحمت نشم من هم براي اينكه قال قضيه كنده بشه گفتم من تو رو دوست دارم اونم گفت عاشق من هم هستي؟؟ منم گفتم آره و گوشي رو قطع كردم.

فرداش دوباره بمن زنگ زد بهش گفتم ديگه چي ميخواي؟؟ گفت هيچي فقط يك چيز برات ميزارم گوش كني خوشت مياد بعد ديدم صداي ضبط شده منو با خودش رو گذاشت من گفتم تو صدامو ضبط كردي؟؟ خيلي عصباني شدم اون گفت فقط يك خواهش ديگه ازت دارم من گفتم ديگه به هيچكدوم از حرفهات گوش نميكنم اونم گفت در غير اينصورت مجبورم نوار رو براي شوهرت پخش كنم.از عصبانيت داشتم منفجر ميشدم گفتم تو غلط ميكنیییییییی گفت عصباني نشو اگه ميخواي اين كار رو نكنم بيا يكجا قرار بزاريم كه هم من تو رو ببينم و هم نوار رو بهت بدم.چاره اي نداشتم اگه سعيد ميفهميد خيلي بد ميشد توی يك پارك خلوت قرار گذاشتم وقتي اومد ديدم يك مرد حدود 40 سالست بهش گفتم تو خجالت نميكشي با زندگي مردم بازي ميكني؟؟ اون گفت بيخود شلوغش نكن اگه نوار رو ميخواي همراه من بيا من گفتم با تو هيچ جا نميام زود باش نوار رو بده وگرنه بد جوري حاليت ميكنمااااااااا گفت خيلي خوب آروم باش نوار توی ماشينم توی كوچه پشتيه.با هم رفتيم.

اونجا او از يكطرف ماشين داخل شد و در ديگيه ماشين رو باز كرد و گفت بيا برش دار توی ضبط ماشينمه من تا سرمو داخل ماشين بردم دو دستي صورت منو گرفت شروع بماليدن صورت خودشو به صورت من كرد در اين بين يكي رو ديدم كه داره با دوربين فيلمبرداري از ما فيلم ميگيره بهش گفتم چيكار ميكني بيشرفففففففففف؟/؟ يكدفعه مرده منو هل داد و همراه دوستش سوار ماشين شدن و رفتن.منم خسته و كوفته به خونه برگشتم بعد از يك ساعت تلفن زنگ زد ديدم خودشه تا گوشي رو برداشتم شروع به فحش دادن كردم ولي ديدم خيلي خونسرد بمن گفت حالا هم ازت نوار داريم هم فيلم اگه بخواي ادامه بدي هر دوش دست شوهرت ميرسه اونوقت تو ميدوني و اون.بد جوري اعصابم بهم ريخته بود گفتم كثافت ديگه ميخواي چه بلايي سرم بياري هااااااااااان؟؟/؟؟ اون گفت ديگه هيچي چون هر كاري كه بخوايم بكنيم با همين نوار و فيلم ميشه انجام داد فردا صبح بيا جايي كه ميگم منتظرت هستم آدرس داد و قطع كرد.بد جوري حالم گرفته شده بود فرداي اون روز ناچارا رفتم ببينم چي ميگه وقتي ديدمش گفتم تو از جون من چي ميخواي؟؟/؟؟ گفت هيچي سوار شو گفتم سوار نميشم بگو چيكار داري؟/؟ گفت اشکال نداره پس سر و كارت با شوهرته و فيلم نوار.در حاليكه از ناراحتي اشك توی چشمام حلقه زده بود سوار شدم ديدم بين راه ميگه ناراحت نباش اذيتت نميكنم من فقط ميخواستم يك حال كوچيك باهات كرده باشم چون ميدونستم بهم پا نميدي اين كارها رو كردم من گفتم ولم كن تو واسه من اعصاب نذاشتي.ديدم جلوی يك خونه ايساد گفت بيا داخل من گفتم نميام اون گفت آبرو ريزي نكن چون واسه جفتمون بد ميشه بيا تو يك حال كوچيك ميكنيم و من نوار و فيلمو بهت پس ميدم كه بري مطمئن باش كار از اين بدتر نميشه من به ناچار داخل شدم تا در رو بست همون پشت در شروع به لب گرفتن از من كرد همون موقع احساس كردم ما تنها نيستيم من رو بطرف اتاق خواب برد و گفت شروع كن عزيزم من با بي حوصلگي گفتم چيكار كنم؟/؟ ديدم جلو اومد و همونطوركه ايستاده بوديم شروع به لب گرفتن از من كرد و در همون حالت دكمه هاي مانتوم رو باز كرد زبونشو توی دهنم ميكرد و مانتومو دراورد و دكمه هاي شلوارمو باز كرد و شلوارمو پايين كشيد و با يك دست كونمو انگشت ميكرد و دست ديگش توی كس و سينهام بود بعد منو خوابود و بلوز و سوتينمو درآورد و خودش هم لخت شد.

كيررررررررش كلفت بود و سر كلاهكش بد جوري قلنبه بود گفت همين كه انگشتت كردم كيرم شق شده اما براي اينكه توی سوراخهات راحت بره يكمي ساك بزن.اينو گفت و كيرشو توی دهن من فرو برد من طاق باز دراز كشيده بودم و اون دو تا پاهاش دو طرف سرم بود و كيرش رو تا آخر تو دهن من كرده بود بعد مجبورم كرد تخمهاشو هم تو دهنم ببرم و زبونمو از بين كيرش و تخمهاش رد بكنم بعد روم دراز كشيد و سر كيرشو دم كسم گذاشت با زور داخل كوووووووووسم كرد و شروع به تلنبه زدن كرد همينجور كه داشتم كس ميدادم ديدم توي كمد تكان ميخوره گفتم اون تو چيه؟؟/؟؟ گفت هيچي گفتم نه يك چيزي هست هااااااااا؟/؟ گفت آره محسن بيا بيرون ديدم همون مرده كه از من تو ماشين فيلم برداري كرده بود با همون دوربين داشت فيلم برداري ميكرد گفتم تو بمن كلك زدي از روي من پاشو ولم كن گفت ديگه فايده نداره محسن همه چيز رو فليم برداري كرده اگه عاقل باشي مشكلي پيش نمياد گفتم فيلمهارو براي چي ميخواي؟/؟گفت براي اينكه هروقت بخوام بكنمت و نه نگي ديدم چاره اي ندارم گفتم زودتر ولم كن برم گفت چيزي نمونده برگرد ميخوام از كوووووووون بزارمت اما قبلش يك ساك حسابي بزن تا كيرم ليز بشه شروع به خوردن كيرش كردم و محسن مدام فيلم برداري ميكرد بعد دمرو خوابيدم و سر كيرشو دم سوراخ كونم گذاشت بد جوري فشار ميداد حس كردم كونم داره پاره ميشه با زور تا خايه تو كونم كرد و شروع به تلنبه زدن كرد بعد از مدتي كونم از درد بي حس شد يكدفعه ديدم محسن دست از فيلم برداري برداشت و كيرشو نزديك دهنم آورد و گفت بخورش من امتناع كردم ولي اون دستشو تو موهام كرد و كيرشو به زور تو دهنم چپوند و گفت منم توی بدست آوردن تو زحمت كشيدم حقمه …………الان 5 ماهه دارم به هر دوشون کوس و کون ميدم .البته دیگه عادت کردم و با جون و دل‌ بهشون می‌دم.قراره اینبار با یکی‌ از دوستاشون سه نفری منو بکنن.یعنی‌ یه کیر تو کوس ،یه کیر تو کون و یه کیر تو دهنم.البته خودم ازشون خواستم.

پایان.

نوشته:‌ مینا

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

2 دیدگاه دربارهٔ «مزاحم تلفنی و تاوان اشتباه من»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا