مدیر چت روم و نسیم کس تپل

 

سلام من ارش هستم 25 سالمه.من خيلي اهل چت و اينترنتم مدتي بود در يك سايت مدير شده بودم و مسئول چت باكسش بودم البته قانون اين بود در چت باكسش 3 تا مدير بودن كه بر فعاليت كاربران نظارت داشتن.اون روز خيلي شلوغ بود و كاربراي متخلف زياد بودن و زارت زارت مديران كاربرران رو مسدود مي كردن در بين مسدودي ها خانوم 32 ساله اي بود به نام نسيم كه اشتباها اخراج شد . من متوجه شدم و رفتم باهاش خصوصي چت كردم و بهش گفتم متاسفانه دوستان اشتباها اخراجت كردن و قدرتي دارم دال بر آزادي نام كاربري تون.آزادش كردم و اين شد مقدمه دوستي مون.بعد از مدتي كه با هم چت مي كرديم و منم دوست دخترم رو ول كرده بودم خيلي حشري بودم اونم 6 ماه بود از شوهرش طلاق گرفته بود چون شوهرش در تمام مدتي كه ازدواج كرده بودن در تصادفي كه در زمان مجردي اش داشته از مردي افتاده بود.البته شوهرش طلاقش داده بود .براي اسكانش نزديك خونه مون يك دختر فراري زندگي مي كرد كه مترس يكي از اقوام نزديكم بود باهاش هماهنگي كردن كه چند روز اين دوستم رو بيارم پيشش تا نگار(دختر فراريه)تنها نباشه.روزي كه نسيم قرار بود بياد مصادف بود با سالروز تولد 25 سالگيم.منم يك هفته مرخصي گرفته بودم و در حال انجام كاراي عقب موندم بودم .رفتم ترمينال و سوارش كردم و از اونجايي كه دوست نداشتم با اين يكي كاري رو حروم انجام بدم با موافقت خودش صيغه اش كردم.البته قرارمون رو صيغه نبود و اين مورد اصرار من بود.نميخواستم رابطه اي كه باهاش برقرار مي كنم گناهي درش مرتكب بشم.

 

خلاصه اوردمش زير پيلت اما هرچي زنگ زدم نگار در رو باز نكرد گويا خواب بود.نسيم 2 ماه پيش عمل كرده بود و دكتر گفته بود نبايد روي خودش فشار بياره حسابي محل كهنه بخيه هاش عرق كرده بود.يكهو متوجه پشت سرم شدم ديدم به به يك كوچه ي دنج هست به طول 5 متر و عرض 1 متر كه محل انباري هاي واحد ها بود.بردمش و مانتوش رو در ارودم و شكم بندش رو باز كردم از جيب كتم دستمال كاغذي در اوردم و عرق بدنش رو خشك كردم همينجوري كه زانو زده بود به علت اينكه مئتي بود سكس نداشتم خيلي حشري بودم بلند شدم و چسبيدمش بهش و حالا لبش رو نخور كي بخور.هيكلش بيست بود،توپر،باسن ژله اي گرد.از اونجاييي كه خيلي هوسي شده بودم شرتش رو زدم كنار و در حين لب گرفتن ميخ واستم انگشتمو تو كس گرم و تپلش بكنم.اما خيلي تنگ بود.اونم هي اروم مي گفت ارش الان يكي نياد.ميگفت همه اينا رو ميشناسم كارمندن و كسي توي واحدا نيست.

 
يك كمي كسش رو خوردم و شلوارشو بالا كشيدم و گفتم بريم زنگ بزنيم شايد نگار بيدار شده باشه از قضا نگار بيدار شده بود و در رو باز كرد قبلا هم پيش نگار ميامدم اما اصلا نكرده بودمش،ميدونستم اهل سكسه خفن اما من بهش اصلا دوست نداشتم دست بزنم.خلاصه من كلي خريد كرده بودم و به كمك نگار داشتم خريدار ور ميذاشتم توي يخچال و نسيم رو به نگار معرفي مي كردم و از نسيم خواستم به اتاق خواب بره و يك كمي استراحت كنه.بعد از جمع و جور كردن اوضاع خونه رفتم تو اتاق و در رو بستم و به نسيم كمك كردم لباساشو در بياره و يك جا خواب واسه مون آماده كردم و دراز كشيديم خيلي خسته بوديم.اما هر دو ميل داشتيم سكس كنيم واسه همين همين جوري كه هم رو بغل كرده بوديم لباساي همو در آورديم.واي چه بدن نرم و سفيدي داشت.من كه خودم اند سفيدي هستم كم اورده بودم.سينه هاشو تو دستم گرفتم نه خيلي بزرگ بود ونه خيلي كوچيك اما خيلي لطيف و نرم بود.اول مالوندمشون تا خوب سفت شه بعدشم بهم چسبوندم شون وحالا نخور كي بخور اووووووووووووووووممممممم.حالا نوبت خوردن كس تپلش بود .يك ذره مو نداشت صاف صاف.رنگ پوست كسش يك خورده از رنگ بقيه بدنش تيره تر بود دقيا همون نمونه اي كه من وحشري تر ميكنه.اول با دستام كسشو باز كردم و شروع كردن به ليس زدن و خوردن تند تند كسش خيس ميشد حقم داشت شوهرش كه مرد نبوده و نمي تونسته بكندش.دقيقا مث يك كس دختر سفت و تنگ به نظر مي رسيد ازش پرسيدم چند مدته سكس نكردي گفت در طول اين هفت سال زندگي مشترك چند بار كه به عدد ده نميرسيد شوهرم تخماش داغون شده بود و كيرش شق نمي كرد.
 
 
حسابي كسش خيس شده بود واماده كردن.پاهاشو واسم باز كرد.آب كسش خيلي زياد بود و كسش و ليز كرده بود .اما براي اطمينان ازش خواستم يك خورده اي ساك بزنه.كيرمو گرفت تو دستش گفت واي آرش اين چه كيريه سه برابر كير شوهرمه چند سانته گفتم 19 سانته و عرضشم 5 سانته.نسيم داشت ساك ميزد اما كيرم خوب تو دهنش جا نميشد.دهن كوچيك و لباي قلوه اي داشت.با شيطنت بهم نگاه كرد و گفت حالا كسمو جر بده جون چه كيريه عاشق كير كلفتت شدم فقط آروم ها هوامو داشته باشي در ضمن فقط كسمو بكن دوست ندارم بزاريش تو كونم مي ترسم.گفتم باشه.كيرم در كسش بود يك خورده فشار دادم اما اصلا نرفت توش(البته قبل عمل اسپري كرده بودم كه كاملا بي حس بشم)فشار ور بيشتر كردم اما بس تنگ بود نمي رفت توش كيرم داشت ار بيخ و بن مي شكست و درد شديدي احساس كردم.گفتم شل بگير ديگه گفت شله بكن توش تنگه اره؟گفتم اره پس مشخص شد شوهرت كير نداشته.گفت دقيقا اره.خلاصه به هر زوري بود سرش رفت تو كس تپل و گرمش .اروم تو كسش عقب و جلو مي كردم تا دردش نگيره گرچه وقتي رفت توش حسابياه ون الش رفت تو اسمون ولباشو گاز گرفت.اما خيلي داشت حال مي كرد.اينقد روش كار كردم تا تونستم تا نصف كيرمو تو كسش بكنم حسابي به هيجان اومده بود و ازم ميخواست تندتر بكنمش.
 
 
ديگه مي تونستم كاملا روش دراز بكشم اما حالت رو عوض كردم و ازش خواستم قمبل كنه رفتم و از زير تو كسش گذاشتمدستام رو باسن ژله ايش بود آرزو داشتم كونش رو بكنم.آخه واقعا حيف بود باسن به اون گردي و خوش فرمي رو به امان خدا ول مي كردم.تلمبه ها رو محكم تر كردم جيغاي كوتاه مي كشيد و نفسشك ه بالا ميامد آه و ناله مي كرد آخه نفس نفس ميزد راستش خودم خسته شده بودم اما كس به اين تنگي كردن داشت.باز حالتو عوض كردم يك وري درازش كشوندم و رفتم پشتش يك پاشو بالا داد و خودش كيرمو گذاشت در كسش گفت حالا جرم بده آرش چه كيري داري عزيزم كسم مال تويه.ويك نوازش از موهاي لخت و طلايي ام كرد.با تمام قدرت فقط فشار دادم دوست داشتم تا ته كسش برم.گفت ارش چيكار داري ميكني نگفتم ديگه اينجوري جرم بده ارومممم آخ آآيي گفتم بالاخره كه بايد اوپنت كنم تا تهش زدم بودم و فشار ميدادم و با شدت تلمبه ميزدم چند بار ارضاش كرده بودم.از اونجايي كه تابستون بود و كلي عرق كرده بودم ونفس نفس ميزدم نوبت اون بياد بالاي من
دستم رو گرفت و رو كيرم نشست يك كم باسنش بالا ميداد و با حركت كمرش كيرم توش عقب و جلو ميشد بهترين صحنه سكس بود كه ديده بودم چون كاملا نگاهم رو كسش زوم بود و ميديدم كير كلفتم داره تو كسش عقب و جلو ميشه وسط سكس نشست رو كيرم و دو طرف باسنش رو كنار زد و با خوشحالي گفت آرش اين ديگه ته تهشه كيرت تا رحمم اومده.منم بيشتر گرماي كسشو احساس مي كردم ازش خواستم كاملا روم دراز بكشه و لب بگيريم در حين لب گرفتم به هر زور من بميرم و تو بميري راضيش كردم از پشت سكس كنيم.
 
حالت رو به سگي تغيير داديم.يك تف جانانه به ك.نش زدم . براي اطمينان ازت و كيفش كرم رو برداشتم و حسابي به كيرم و كونش كرم ماليدم .باسنش رو كنار زدمچه سوراخ تنگي داشت .حالا كيرم در كونشه.فشار ور زياد مي كردم كه سر كيرم به سختي رفت توش و آخ و آه و ناله هاش شروع شد ازش خواستم شل بگيره و قول دادم آروم بكنمش و كم كم بهش سكس از پشت لذت خوبي بده.كاملا خودشو در اختيارم گذاشت يعني همون چيزي كه من ميخواستم.تلمبه ها شروع شده بود كون ژله ايش همش تكون مي خورد و نسيم كه خيلي درد داشت و به سختي تحمل مي كرد منم توي كون كردن خيلي بي رحمم تا هر جايي كه كيرم بره حتي به زور جا ميكنم.اتفاقا واسه نسيم همين كار رو كردم چسبيدم به كونش پاهاشو از حالت تكيه گاه درآوردم واز ش خواستم نيم خيز تر بشه مقداري كونش باز شده بود وهمين مقدار كافي بود تا كيرم تا تهش بره حتي به زور فشار زيادي.همين كار رو هم كردم ثداي جيغش اتاق رو برداشت و ازم خواست بس كنم منم قبول كردم و ازش خواستم برام ساك بزنه يك مقداري كه ساك زد شروع كردم به كردن كسش ابم تو كسش فواره زد البته تو راه براش قرص خريده بودم و خيالم راحت بود خيلي بي حالو خسته بوديم همين طوري خواب مون برد 1 هفته باهام بود و فوق العاده شهوتي بود بطوريكه من كم اورده بودم البته اين خصلت تمام زن ها ودختراي اصفهاني هست فوق العاده حشري اند.اميدوارم خوش تون اومده باشه و زياد وراجي نكرده باشم
 

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا