سکس من و علی

سلام دوستای خوبم ,من داستانای همتون رو خوندم ,تصمیم گرفت سکس خودم با عشقمو براتو بنویسم,من حدود 9 ماه پیش با ی نفر ب نام علی دوست شدم ,چند وقت از دوستیکون گذشت احساس کردم ی چیزی تو من دار شکل میگر احساسمو ب علی گفتم ,گفتم ک عاشقش شدم ,اون از این حرف منو سواستفاده کرد گفت پس بهم ثابت کن منم ک اوج عاشقیم بود بهش گفت هرکاری بگی میکنم ,اونم بهم گفت دوست دارم بغلم بخوابی , من گفتم نمیتونم ,هی از اون اصرار و ازمن انکار , بعد باهام تموم کرد منم ک داشتم از دوریش میمردم ی روز بهش زنگ زندم وبهش زدم گفتم قبول ,خداروضکر علی جای روگیر نیاورد تا این ک بعد از چند وقت زنگ زد گفت ,ترمه ی جارو گیراوردم مغازمن ,(سرتون درد نیارم)
اون روز فرا رسید روز جمعه 22,7,91 منم با اکرا اماد شدم و رفتم پیشش ,اولش ک وارد مغاز شدم دیدم تنهاس , امد بغلم و ازم لب گرفت داشتم دیونه میشدم ,بعد بهم گفت تو برو بابا من تا چند دقیقه دیگ میام ,من رفتم بالا تو دفترش نشتم,یهد از 6 دقیقه امد تو بغلم کرد و ازم لب میگرفت داشتم دیونه میشدم بعد پرتم کرد رو صندلی باسینه هام بازی کردم ,منم همش دلشور داشتم ک نکنه یکی بیاد و از این چیزا…علی تو دفترش ی تخت داشت دسمو گرفت برد روتختش , منو خوابون خودشم افتاد رو همین حوری ک لبامو میخورد با دستاش سینه هامو گرفته بود ومیمالیدش ,بلدم کرد و مانتومو از تنم دراورد در عرض چند ثانیه 2 لخت مادر زاد جلو هم وایساد بودم ,

 
از ی طرف خجالت میکشیدم واز طرف دیگ خوشال بودم چون اولین سکسم با اولین عشقم بود, تو حالت ایستاد ازسرم شروع کرد خوردن تا امد سمت نافم ,چون نیدونس من رو نافم حسلسم حسابی اذیتم کرد ,بهم گفت برو روتخت دراز بکش زرفتم بعد خودش امد رو رفت جای اصلی یعنی( کسمو) بادستش بازی داد منم داشتم مثل مار بخودم میپیچیدم بعدشروع کرد ب خوردنش ,داشتم دیونه میشدم ,در همین حال ارضا شدم , و اونم شروع کرد. کرد ب مالیدن کیرش ب کسم ,ترس لین داشتم ک ی موقع بر تو کسمو پردمو بزن, بعداز ی ذر مالیندن ب من گفت برگرد منم برگشتم , کیرشو چرب کرد و گذاشت دم سوراخ کنیم ,از بد بختیم من کونم خیلی خیلی تنگ ,اولش دید نمیر باانگشتت بازش کرد ,بعد کولاهک کیرش و بزور جا کرد منم زیر دستش بودم نمیتونستم کاری کنم فقط گریه میکردم ,اون بی رحمم اصلا توجه نمیکرد ,بعد یهو میرش و تا دسته کرد تو کونم داشتم میمردم ,واه وناله میکردم اونم با اه وناله های من بیشتر تحریک میشد و محکم تر تلمبه میزد , بعد کیرشو کشید بیرون همراه با خون , وقتی تمیزش کرد گفت برگر میخوام مال خودم بکنمت ,من ک تواوج لذت بودم ب حرفش گوش دادم برگشتم تا امد کیرشو بذار دم سوراخم بهش گفتم این کلرو نکن اونم بحرفم گوش داد ,بعم گفت ی شرط دار تا نکنم گفتم چی?
گفت برام ساک بزن ,میدونس ک از این کار بدم میاد اینجوری گفت تا قبول کنم کیرشو کرد تو دهنم ,منم زیاد بلد نبودساک بزنم اما خودش گفتعالی برام ساک زدی,بهم گفت سرت از تخت اویزون کن ,این کار رو کردم کیرشو تا دست کرد تو دهنم و تلنبه میزد ,یعد چندبار تلنبه زدن ,درش اور دوبار مرد تو کونم ک ابش بیاد تا کرد توکونم اولین تلنه ک زد اب من امد ,وبعد از چند دقیقه اب خودش امد بهم گفت کجا بریزم منم گفتم تو دهنم اومم از خدا خوایته همشو ریخت تو دهنم , بعد جفتمون بی حال بودیم و ی یک ساعتی تو بغل هم بودیم ,علی منو نوازش میکرد و ازم تشکر کرد بابت این ک امدم تا عشقمو بهش ثابت کنم ,وقتی ک داشتم از پیشش جدا نیشدم ناراحت بودم , حدود ساعت 4 اینطورا بود ک رسیدم خود بهش زنگ زدم جوابمو ندا ,تا شب هرچی بهش زنگ زدم جواب نداد ,فرداش بهم زنگ زد گفت دیگ بهم زنگ نزن بمن ,دوست دخترم برگشته ,منم پشت تلفن داشتم گریه میکردم امروز میخوام برم پیشش اصلا بهم زنگ نزن منن گفتم باشه بهش زنگ نزدم تا ساعت 7 غروب بهش زنگ زدم پیش دوست دخترش بود ,شمارمو داد ب دوس دخترش اونم زنگ زد هرچی از دهنش درامد بارم کرد, شب علی بهم زنگ زد گفت فردا ک مدرسه تعطیل شدی خونه نیا اگ بیای بابات میکشت ,گفت فیلمتو گرفت میدم ب بابات تو باعث شدی مریم از من جدا بشه ,فردا شد من ی بهانه مدرسه نرفتم موندم خونه زنگ زد گفت بیا دم درتون کارت دارم تا رفتم ی سی دی جلو درمون افتاد بود ورش داشتن دیدمش اوردم گذاشتم تو دستگاه اما خالی بود ,بعداز نیم ساعت دوبتر زنگ زد گفت فردا برات اصلشو میارم ,میدونستم هیچی ندار دار دروغ میگه اما ساکت موندم…
تاالان خیلی بهش زنگ زدم ک دوبار بامن باشه چون واقعا دوستش دارم اما قبول نمیکنه,
الان ک یادش میوفتم میگم چقدر خوب شد ک پردمو نزدش
این بود داستان من 18 ساله با علی25 ساله امیدوارم خوشن امدباشه ,
ببخشید اگ سرتون رو دراوردم ,
دعاکنید علیم برگرد با کوله باری از پشیمونی

نوشته: ترنم

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا