سکس من و خواهر ومادرم

 
سلام.ببخشید با گوشی تایپ کردم غلط زیاد داره

مثل هر روز بود که یک شب فیلم وداستان انقدر خوانده بود خوابم نمی برد من یک  خواهر 12 ساله دارم اسمش مریم تویی اتاق میخوابیدم اون شب نصف شب بود بیدار شدم دیدم مریم مثل همیشه روش پس زده خیلی اروم رفتم پیش دست ارم گذاشتم روی کوس ش وایی بعد شلور بلند کرد دستم گذاشتم روی کوس ش ایی خیلی حال کردم هی مالش دادم دیدم بیدار شد گفت دست بردار با دست داشت دستم میکشید بیرون من در گوش گفتم ببین بزا من کوست بلیسم اگر بد امد باش هرچی تومیگی ولی اگر خوش بیاد باید هرچی من بگم گوش کنی گفت باشه شلورش دراوردم پا هاش دادم بالا کوس ش لیسیدم میک یمک میزدم وای بعد چند لحظه گفتم دید پس من برند شدم از بعد هرچی من میگم توباید بگی چشم بعد بازم کوس ش خوشگل خوردم کیرم دراوردم بهش نشون دادم گفتم بخور کمی لیسد بعد برش گردمنوم لای چاک کونش مالیدم تا انقد که ابم امد ابم با دسمال پاک کرد بعد رفتیم سرجام خوابیدم بهش گفتم که نباید به کسی بگه اون قول داد صبح شد مامان مثل همیشه رفت نون بگیر مریم بیدارشد رفت دستشویی امد وسایل بازی انداخت شور بازی کردن کرد
 
من زنگ زدم به مامان مامان گفت رفته خونه مامان بزرگ شب میاید من خیالم راحت شد وایی ماهواره چه فیلم سکسی وایی کیف کرد بعد امد پیش مریم اروم دستم گذاشتم روی پاها دیدم حالیش نیست گفتم بیا ببرمت حمام بلندش کردم لباش داروردم وقتی چشم به کوس قشنگ اتافتاد بی اختیار کوس لیس زدم خوش امد گفتم دیشب بهد خوش گذشت خانم باید کون بی به من رفتیم حمام ابم ولمرم باز کردم خیلی سریع شستم کیرم گذاشتم توی دهنش امروز خیلی کیر خورد نا انونجای که داشت ابم می امد پایشدم روی سورتش خیلی خوش امد بغد کوس شگرفتم توی دهنم 5 دقیقه با ساعت کوس خوردم وای اوه میکرد دید یک قطرابش امد بعد سریع خودم مریم فوری شستم امدیم بیرون شب شد مامان امد من برای مریم لباس مینی زوب بدون شورت پوشاندم پاهاش کوس شبیرون بود مامان گفت شام خوردیدن گفتم بله گفت مریم اذیت نکرد گفتم نه ولی مامان یک شکی کرد گفت باهم رفتین حمام من گفتم اره چطور مگه گفت خوب شستیش از این بعد تو ببر حمام من گفتم باشه چند روزی بعد من بازم کیرم بلند شد ولیی مامان خونه بود من به مریم گفتم مامان من مریم می برم حمام مامان گفت خوب بشوری باش بیرین من خوشحال شدم من داشتم جلوی حمام لباسم درمیاوردم که مامان امد کیج شدم زیر پیراهنم دراوردم دیدم مامان مریم برام لختش کرد من شورت تنم بود نمیدانستم چیکار کنم با شورت رفتم
 
لای در حمام من قبلا سوارخ کرده بودم که مامان دید بزنم رفتیم دیدمامان توی اتاق نرفت به بهانه لباسم اماده میکر تا از حمام میام بپوشیم من شورتم در اوردم مثل سری پیش کیرم گذاشتم توی دهن مریم مریم خورد به من کوس ش خوردم با انگشتم کردم تویی کونش میخواستم کونش گشاد بشه کیرم بکنم تویی کونش مامان از بیرون لای سوراخی من درست کرده بودم اونم دقیقه اخر میبینه بعد من مریم میخواستیم بیایم بیرون مامان حوله اورده بود وقتی دیدم مامان میخواد من هم کیرم راست کردم تا وقتی مریم به مامان میدم ببینه مامان وقتی مریم گرقت چشم به کیرم من افتاد دیگه انقد از خود بی خودشده بود ولی هیچی نگفت من برگشتم خودم بشووم مامان به مریم گفت من از به تو قول میدم باتو دعوا نکنم و به کسی نگم علی به تو دست میزنه دستبه جایی توی میزنه کاری باتو میکنه که گفت نگو مریم گفت اره مامان گفت ببین دخترم من برات شکلات میخرم گفت لای پاهش نشان داد گفت این میک یزنه می لیسه خوب دیگه باتو چکار میکنه ببین من با تو وعلی دعودا نمیکنم گفت شب ها میاد سر جام کیرش وقتی گفت کیر مامان از تعجب شاخه در میاورد که یک دختر12 سال میدونه کیر چی کیرش میززاره دم کونم کوسم میخوره بعضی وقت ها کیرش من میخورم دستم به کیرش می چسب ه انقدار میخورم تا ابش بیا مامان داشت از شدت لذت وتعجب داشت شاخه درمیاورد که این قدر این ها با هم سکس میکنن مامان گفت به علی چیز نگو مریم گفت باشه
 
مامان چند روز از این ماجرا میگذشت من هم هر روز بیشتر وعلنی تر میکردم به مریم شورت تن ش نمیکردم با تاب بود به شکم خوابیدبود من روش خوابیدم کیری لای کون ش گذاشتم مامان امد گفتم دارم بهش نقاشی کردن یاد میدم یک با چهار چنگولی بود من از عقب ش چسبیدهم کیرم لای کونش گذاشتم مامان امد گفت داریم چی بازی میکننی داریم قطار بازی میکنیم در صورتی هم مامان متوجه بود هم من یک با گفتم بیا روی دلم بنشی یعنی علنی روی کیرم بنشین مامان هیچ نمیگفت هر سری علنی تر میکردیم کیرم راست میشد مریم دلم درد میکنه هی بالا وپایین میکردم مامان هم پهلو نشستن وزیر چشمی داشت سکس من دید میزد تا این مثل هر سری مریرم صدازدم بیا تا این که مامان گفت مریم تو نمی خوای روی دل علی بنشینینی من گفتم من دلم درد میکنه مامان گفت خودم مینشینم نشست خیلی حال کرد برای اولین بار کوس مامان به کیرم می خوارد خیلی کیف کردم تا چند دقیقه کیف کردم تلفن زنگ زد مامان بلند شد رفت من خیلی ناراحت شدم مامان گفت من مریم می برم حمام مامان در عرض چند لحظه لخت شد من لای در نگاه میکرد مامان صدا زد علی بیا مریم لخت ش کن من امد تو دیدما مان سکس جلو وایستاده سوتین بندش شورتش در میاورد بعد گفت من اول میرم بعد چند دقیقه صداکرد مریم بیا من فوری میرم لخت کردم مامان رفت توحمام من کوس مریم گرفتم دهنم وایی چه کوس خوری مامان صدازد من مریم بغل گرقتم بردم داخل مامان لخت امد سکس سکس گفت بده خومن دادم بغلش وایی چه ممه هایی چه کوسی بعد رفتم چند دقدیقه بعد صدازد علی بیا بچه بگیر بازم همان جوری لخت خیلی حشری بود تا مریم داد کوسش دست ملی کردم کونش باز کردم
 
کیرم کرد توی کونش چندتا تلمبه زدم دیدم مامان صدا میزنه حوله من بیار من بردم دیدم لخت مادر زاد حوله از من گرفت پیچید دور خودش گفت لباسم بیار بعد فردا باز مامان مثل دیروز بود اما با این تفاوت که مامان گفت علی تو باید مریم خودت هم صدا کرد لخت بشی بیا من قبول نمیکرد تا این گفتم باش مامان رفتم من مریم کوس ش خوردم کیرم کیرم توی کونش تلمبه زدم حال کرد مریم یک روز نمیکردم یا کوس ش نمی خوردم حال بد میشد مامان صدا زد مریم خودم لخت شدم شورتم دراوردم تا مامان حشری بشه رفتیم تو مریم داد بغال مامان گفت بروپشتم از پشت مریم بگیر هی جلو رفتم دیدم کیرم چیزی نمانده بخور به کونش مامان خم شد من کیرم کردم تویی کونش هی بالا پایین کرد تا ابم تویی پشتش خالی کرد مامان گفت علی تو بزرگ شدی ابید ازاین بعد با من بخوابی من بوسش کرد خودم سریع شدم رفتم جلوی ماهواره…
 

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

8 دیدگاه دربارهٔ «سکس من و خواهر ومادرم»

  1. arash tabani

    salam
    har ki sex khanevadegi dareh ya dashteh , biad chat konim
    id yahoo messengere man:
    arashtabani

  2. منم واقعیت خواهریازده سالمو باهاش وررفتم ولی اینجوری که اینامیگن نمیشه نهایت کارمیدادم دستش بماله یاازروشورتش میزاشتم لاش واخرش لای کونش میکشیدم ابم بیاد چندبارم خواستم توکونش بدم نمیشد ولی من خیلی همینقدم حال میکردم اخه تااشاره میدادم میومدهمیشه حاضربودمیدادبهم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا