حمام شیرین

شیرین خواهر زن من هست و از من هم سه چهار سالی بزرگتره و یه بچه داره میره مهد کودک و شوهرش کارمنده اون اندامش خیلی سکسیه و آزاده و پیش من با اینکه چادر میندازه سرش ولی همه جای بدنش معلومه و خود نمایی میکنه تا جایی که پستون های خیلی بزرگش رو نمیشه هیچ جوری پنهون کرد و از بالای سرش که رد میشی میشه تا نزدیکی های نوک پستونشومیشه دید ماجرا از انجایی شروع شد که یه روز شیرین عروسی دعوت بود تمام ارایش و خوش هیکل و کون بزرگش از زیر لباسش مشخص میشد و میزد تو چشم منم اون روز بیکاربودم که گفتن اگه میشه شیرین رو از خونشون ببر مجلس عروسی من هم رفتم با ماشینم بردمش عروسی موقع پیاده شدنش از ماشین چون دامنش مینی ژوپ بود و با مانتو و بدون جوراب بود موقع خداحافظی بخاطر جواب خداحافظی سرم رو چرخوندم عقب خداحافظی کنم اون که داشت تکون میخورد پیاده بشه لای پاش باز شد و من از ساق پاش تا ران و تا شورتش رودیدم وای عجب رانی داشت آب از لب و لوچه ام راه افتاد واون هم این موضوع رو فهمید با لحنی متفاوت خداحافظی کرد و رفت

این موضوع موند تا اینکه یه روز شیرین اینا خونه خریدن و من هم چون کارای فنی بلد بودم از من خواستن چندتا از کارهای فنی ناقص خونشون رو انجام بدم من اون روز صبح بند شدم و رفتم زنگ در خونشون رو زدم ومیدونستم که شوهرش سرکاره و بچه اش هم مهد رفته و شیرین خوشتراش من تنهاست زنگ روزدم چند بار دیدم جواب نمیاد میخواستم برگردم که ایفون رو برداشت گفت کیه گفتم منم اومدم وسایل رو درست کنم یکمی تامل کرد و گفتم اگه کارداری برم بعدا بیام گفت نه بیا بالا در رو باز کرد از پله های اپارتمان رفتم بالا دیدم در رو باز گذاشته و رفتم تو و در رو بستم سلام کردم دیدم کسی جواب نمیده یه سروگوشی خواستم آب بدم که دیدم صدای آب داره میاد و از لای در حموم شیرین بدون اینکه دیده بشه کفت ببخشید توی حموم بودم که زنگ روزدید من فعلا کار دارم شما کارتون رو بکنید تا من کارم تموم بشه بیام من هم با این صحنه حسابی کیرم داشت به جون می اومد که الان شیرین لخت توی حموم داره چیکار میکنه تو این فکر بودم که کارمو شروع کردم و چند دقیقه گذشت دیدم یه بسته تیغ دم در حموم افتاده انگار شیرین گذاشته که وسط حموم کردنش از اون برداره و خودشو تمیزکنه با دیدن این باز حم حشری شدم یه نقشه ای به سرم زد که ارزوم بود شیرین رو لخت ببینم به ارزوم برسم تیغ رو از دم در کشیدم این ور تر که دست شیرین از لای در بهش نرسه و باز کارمو انجام دادم کارم تواتاق بچه تموم شد و رفتم تواتاق خواب شیرین که یهو چشمم به بسته باز نواربهداشتی خورد که از کشوی دراورش دیده میشد فهمیدم که شیرین خانوم پریود بوده و عادتش امروز تموم شده و رفته حموم و موهای کسش و هم با اون تیغ میخواد بزنه تو همین حال دیدم صدای شیرین از حموم میاد که صدام میزنه رفتم دیدم دستشو ازلای در اورده ولی تیغو نمیتونه پیداکنه گفتم بله شیرین خانوم گفت ببخشید ها شرمنده من اینجا تیغ گذاشته بودم ولی نمیتونم پیداش کنم گفتم اره اینجاست و بسته تیغ رو که بهش میدادم توحموم رو از لای در دید زدم بدن سفید و کونشو یه لحظه دیدم کیرم داشت میترکید بعد نقشه ای که شاید نمیگرفت رو خواستم اجرا کنم با اینکه میدونستم توالت وحموم خونشون یکیه رفتم پشت در و گفتم ببخشید شیرین خانوم توالت کجاست اون هم که صدامو نفهمیده بود اومد جلو در و لای در روباز کرد و گفت چی گفتم ببخشید دستشویی کجاست کار واجب دارم گفت که حموم و توالتمون یکیه گفتم ببخشید پس کار من واجبه و دارم میترکم برم بعدا میام که گفت نه خونتون دوره تا بری بیای دیر میشه من چشمامو میبندم و شما هم چشاتو ببند بیاتو کارتو بکن برو من که گفتم آخه …. گفت اخه نداره که بیا میترکی رفتم تو دیدم که روشو برگردونده و میگه چشماتو اینور برنگردونیا فقط جلوتو نگاه کن من هم دیدم اون جوریه با چشم باز رفتم تو و شلوارمو کشیدم پایین و یکمی جیش کردم و درعین حال که جیش میکردم به کون شیرین نگاه میکردم که یهو دیدم شیرین برگشت و با چشم باز به من نگاه کرد من که جا خورده بودم گفت توکه چشماتو نبستی گفتم تو هم نبستی و روم باز شد ( این رو بگم که شیرین حرف زدنش نسبتا سکسی هست )

گفتم با این بدن سفیدی که داری کی میتونه چشماشو ببنده گفت ای چش چرون میدونستم از ته دلت میخواستی بدن منو ببینی در حالی که یه دستش جلوی پستوناشو گرفته بود و با دست دیگش جلوی کسش رو یکمی خودشو جابجا کرد و من هم دلمو زدم به دریا و از دستشویی فرنگی بلند شدم و شلوارمو کلا کشیدم پایین و کیر سیخ شده ام نمایان شد شیرین که چشمهاش از حدقه زده بود بیرون ماتش برده بو گفتم چیه مگه شوهرت از اینها نداره گفت نه چرا اره ولی نه به این بزرگی من که رفتم پیشش با دستم دستهاشو از روی کس و پستونهاش کشیدم کنار و شروع کردم به خوردن پستونهاش وایییییییی چه طعمی داشت یکمی که خوروم دیدم صداش داره در میاد و اخ اوخ کردناش رفتم پایین که کسشو بخورم دیدم تازه موهاشو زده و محشر شده و اب از کسش سرازیر شده من هم که عاشق اب کس هستم تموم ابشو خوردم دیدم صدای ناله هاش بیشتر شده که یهو گفت اینجا نه بریم تو اتاق من هم کیرمو دادم دستش و دوتایی رفتیم تو اتاق خواب که گفت که جرم بده کیرتو بکن تو کسم من هم زود کیرمو که داشت میترکید محکم کردم تو کسش کیرم از گرمای کسش سوخت منهم تند تند تلمبه زدم و محکم کیرمو تا تخه میکردم تو کسش و با دستم پستونهاشو میمالیدم که بعد از یه ده دقیقه ای دیدم شیرین داره میلرزه من هم ضربات کیرمو بیشترکردم و اونهم ارضا شد و من هم آبم اومد سریع کیرمو در آوردمو آبمو ریختم روی پستونهاش اون هم بادستهاش همشو مالوند روی پستونها و شکمش بعد دوتایی رفتیم حموم و توحموم یه بار هم کردمش و لباسهامو پوشیدم و یه لب ازش گرفتم و از خونشون زدم بیرون …

نوشته: محمود

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا