برده های واحد روبرویی

 

من ندا هستم . 33 سالمه و همسرم فرزاد 35 سالشه . 8 سال بیشتره که با هم ازدواج کردیم … همسایه ( واحد روبرویی ) ما خانواده ای زندگی می کنن که حداقل ادعای خیلی با کلاسی دارن . پسرش آرمین 20 سالشه ( تک فرزند ) و مادر سیمین حدود 39-40 ساله است . خیلی به خودش می رسه و از نظر بدنی هم خیلی زیبا ست ، معلم بدن سازی هم هست و کلی کلاس رقص و … داره ! من و فرزاد هر دومون حس فتیشی از نوع اربابیش رو داریم … تو سکس هایی که با هم داشتیم سعی می کنیم همدیگرو راضی کنیم ولی … چند باری که من خونه سیمین بودم قشنگ دیده بودم که آرش خیلی بد جور و بهتر بگم هیز به پاهام نگاه می کنه … حدس می زدم که اون حس فتیشی یا بردگی داشته باشه … موضوع رو به فرزاد گفتم اول خواص قاطی کنه ولی بعد که باهاش حرف زدم راضی شد ! فرزاد توی سکس کردن از کون رو خیلی دوست داشت ، منم بهش قول داده بودم که اگه بشه که … البته کلی برا همدیگه شرایط و … گذاشتیم ! ( بعد از کلی صحبت و … ) سر زده به بهونه قبضای تلفن و … رفتم خونه سیمین . ( یه روزی که آرمین باشه ) از قص مانتویی رو که پوشیدم کوتاه بود و من یه دامن کوتاه پوشیدم … نگاه های آرمین فرضم رو ثابت می کرد … بعد از رفتن آرمین من با سیمین مشغول حرف زدن شدیم و … من به سیمن گفتم ، یه چیزی در مورد آرمین می خوام بهت بگم … بگم ؟ ناراحت نمی شی ؟ سیمین گفت نه بگو … بهش در مورد آرمین گفتم ، گفتم سیمین آرمین چه جور بچه ای ؟ سیمین می گفت … ساده ! چیه شیطون چی کار داری ؟ بعد از کلی حرف ، به سیمین گفتم فکر می کنم آرمین احساسات اسلیوی داره ! باورت می شه ؟ کلی بهم خندید … گفت نه بابا … اون اتفاقاً خیلی هم مغروره ! بهش گفتم ، مطمئنم … شرط می بندی ؟ سر یه لباس تا 200000 تومن ؟ قبول کرد . سیمین گفت ولی باید جلو من اینو بهم نشون بدی ها ؟ قبول کردم … سیمین می گفت آخه چه جوری می خوای بهم نشون بدی ؟ بهش گفتم مگه نمی گی آرمین تنبله ؟ کم کمکت می کنه … ؟؟؟ بعضی وقتها بی ادبی می کنه ؟ گفت خوب ؟ … بهش گفتم به یه بهونه چند روزی بفرستش خونه من … حرفم رو قبول کن … می خندید و می گفت ، آخه کدوم مادری بچه اش رو می فرسته پیش گرگ … بهش گفتم ، آره ؟؟؟؟؟؟ خندید و گفت حرفی رو که زدی مطمئنی ؟ بهش محکم گفتم آره . چند روز بهم وقت بده … بهش گفتم … سیمین فکر کن آرمین برده باشه … خندیدیم … ولی سیمین گفت یاد شرطت باش ! این که باهم باشید یا بقل هم قبول نیست ها … منظورم رو می دونی که ؟ من بلند بلند خندیدم و گفتم مشکلی نیست … می خوای 300000 تومن ؟ سیمین گفت قبوله ! 2 تا سکه کامل . سیمین جند سالی بود که طلاق گرفته بود ، آدم بازی بود … شاید اگه کامل نمی شناختمش هیچ وقت اینا رو بهش نمی گفتم … من سیمین رو با مردای دیگه ای که شاید دوستاش بودن تو خونه دیده بودم و … پاشدم برم که گفتم به آرمین بگو چند روزی فرزاد دیر از سر کار می یاد ، این چند روز که اون سرش شلوغه بیاد خونه ما کمک من یا اگه چیزی خواستم کمکم کنه … مطمئن بودم قبول می کنه ! مگه می شه یه پسر پیشنهاد بودن با منو با اون قیافه و لباس رد کنه … بعد که آرمین گفت باشه … منو و سیمین نیش خندای معنی داری زدیم …

 
 
فردا صبح بود ، ساعت 9 که زنگ زدم به سیمین که آرمین کوش ؟ گفت می یاد … حدود نیم ساعت بعد اومد . اول باهاش مهربون بودم … ( نسبتاً محجبه ) چند دقیقه ای از اومدنش گذشته بود که یه قلاده رو میز گذاشتم … ازم پرسید این برای چیه ؟ خندیدم و گفتم هیچی … می خوای برش دار … شاید لازم بشه … لباسام تنگ بود … خیلی تنگ . نگاهی کرد و گفت نه من سگ خونگی ندارم … سیمین نمی ذاره ! می گه کثیف کاری می کنه … من به آرمین گفتم … ایراد نداره . بزودی یکی می گیره … مطمئن باش … خندیدم . آرمین داش جاهای مختلفی فوضولی می کرد ( خودم بهش گفتم ، تا یه دوری بزنه … ) تو اتاق فرزاد و من هم رفت . ( اتاق خواب ) چیزی نگفت … اروم گفتم آخ که چقدر پاهام خسته است … آرمین بلدی ماساژ بدی ؟ خنده شهوت آمیزی کرد و گفت آره … اگه بخواین . گفت کجای پاها ؟ آروم و عشوه گفتم ساق پام . حتی کف پام … تو چشاش برق رو می دیدم … خیلی برق می زد . چند دقیقه ای با دستاش پاهامو ماساژ می داد ، بهش گفتم آرمین برو تو کامپیوتر رو ببین … وقتی اونو روشن کرد ، پشت دسکتاپ یه عکس اسلیو میس لخت بود … خشکش زد … داشت آروم آروم آمپرش می زد بالا … پشتش رفتم و محکم گفتم نمی خوای جلوم سجده کنی ؟ منو یه نگاه کرد و … باورم نمی شد ، به پام افتاده بود و داشت التماس می کرد … آروم خندیدم . گفتم چرا لخت نیستی ؟ سگ من باید لخت باشه … هر وقت . جلوی هر کسی . وقتی من می گم … بدو … تصمیم بگیر … قبول کرد . سریع لخت شد . بدن نازی داشت . بهش گفتم بدو اون قلاده رو که دیدی … سریع اونو بست . گفتم خیلی کارا داریم . آرمین یه برده کاملاً خوب بود اون روز . من هم زدمش … مخصوصاً با دستام به کونش … هم سواری بهم داد … موقعی که داشت می رفت گفتم برات خیلی برنامه ها دارم آرمین … ( اخرش یه چشمک بهش زدم ) چند روزی به همین منوال گذشت … آرمین می یومد و سریع لخت می شد … نمی ذاشت بهش دستور بدم ، وظیفه هاشو نمی دونست … همیشه بهش می گفتم لخت شه و جلوی با کیرش بازی کنه … دوست داشتم … روز سوم بود . اومد . لخت شد . شروع کرد به لیسیدن پاهام . بهش گفته بودم باید چه جوری این کارو کنه … ازم خواست جلوم جق بزنه … خیلی بهش خندیدم ، گفتم می اشه ولی باید خودت تمیز کنیش … قبول کرد و جلوم شروع کرد به ور رفتم با کیرش … آبش که اومد ریخت رو پاهام … با یه دستمال سریع پاک کرد و عین همیشه ازم تشکر کرد …
 
شب به فرزاد گفتم … کلی خندیدیم و بهش گفتم به زودی اماده می شه … فردا زود بیا … تا آرمین اومد بهش گفتم سریع … خودت که می دونی ؟ لخت شد و قلاده رو بست . اومد و شروع کرد به لیس زدن پا و دستام … بهش گفتم اگه می خوای بردم باشی باید برده شوهرم هم باشی … واگرنه باید همین الان بری … بدون اینکه بدونه چی می گه سریع قبول کرد . پاهام لخت بود … داشت رونام رو لیس می زد . بهش گفتم حتی ممکنه بکنه تو کونت ؟ یه زره طول کشید ولی قبول کرد … یه قلاده کوچولو گرفته بودم و دور کیرش بسته بودم . یه جا برای انداختن کمر داشت تا بشه کشیدش … آرمین داشت پاهای منو لیس می زد که در زدن .. .ترسید . بهش گفتم می ره تو اتاق و سریع لباساشو می پوشه … حتی قلاده رو در می آره … فرزاد بود . اومد و نشست . آرمین رو صدا کردم . آرمین اومد ولی معلوم بود خیلی ترسیده یا می ترسه … آرمین کنار من نشست . بهش گفتم بلند شه و وایسه جلوی فرزاد . این کار رو کرد . گفتم . دستای آقا فرزاد رو نمی بوسی ؟ که اجازه داده بردم بشی ؟ آروم دستای فرزاد رو بوسید … با عشوه گفتم … لخت چی ؟ نمی شی ؟ لخت شد . قلاده اش رو خودش بست … فرزاد داشت آروم می خندید و به من نیگاه می کرد … به آرمین گفتم … شلوار فرزاد رو در بیار … آروم در آورد .. گفتم کیرش رو خوب ساک بزن واگر نه … شروع به این کار کرد تا آب فرزاد اومد و روش ریخت … فرزاد گفت بعداً بیشتر باهاش کار دارم … فعلاً باید … آرمین رفت … فرزاد یه چند تا تخته آورده بود … بعد اینکه اونا رو سوار کرد تازه فهمیدم چیه … یه چیزی تو مایه حرف Y ولی بدون باله سمت چپ ! برا بستن آرمین آورده بود … ازش تشکر کردم و بهش گفتم مطمئن باش فردا می کنیش … …………… فرداش آرمین اومد . تا اومد … داشت پاهای منو می لیسید که بهش گفتم صبر کن … لخت بود … قلاده اش گردنش بود … ( هر دوش ، هم مال کیرش هم مال گردن )بردمش تو اتاق . بهش گفتم همین جا می شینی تا من بیام … باشه ؟ تکون بخوری … بعد یه فکری به ذهنم رسید … گفتم ارمین باید خوب خودت رو نشون بدی … بهش گفتم به من بگو مامانت چی کارس ؟ آروم گفت مدیر شرکت … ! گفتم نه آرمین … جلوی من همه رو باید خار کنی … مامانت جنده است … می ده … به مردای قریبه … کیرش داشت می ترکید … لذت رو تو چشاش می شد دید ! ازش یه بار دیگه پرسیدم … آرمین مامانت چی کارس ؟ زود شروع کرد به حرف زدن … جنده است … کس می ده … به همه … اصلاً از بچه گی جنده بود … از کون می ده … از خودش شروع کرده بود به حرف زدن … خوشم اومده بود … فکر شیطانی داشتم …بلندش کردم و به اون چوبها بستمش . با چند تا کمربند کلفت و پهن هم صفت بستمش … نمی تونست تکون بخوره … یه قابلمه آب کردم و آوردم ( همراهش یه ملاقه هم آوردم ) گفتم همه چیز و خوب بلد شدی ؟ محکم گفت بله ارباب … چشماشو با یه جوراب کلفت بستم … مطمون بودم چیزی نمی بینه … پشتش به در بود … بلند شدم و پیش سیمین اومدم . بهش گفتم سریع یه لباس شب بپوشه و بیاد … تا اماده شه و ارایش کنه یه زره طول کشید . بهش گفتم میای دم در و وقتی گفتم می یای تو اتاق … باهام تا دم در اومدیم . من اومدم تو خونه . رفتم تو اتاق .
 
آرمین همون جا بود . بهش گفتم وای سه … باید صبر کنه … هیچ وقت امروز رو فراموش نمی کنه … رفتم جلوش و گفتم شاید دهنتو ببندم و بخوام بزنمت … خوبه ؟ اگه این کار و کردم هر بار می گی باید مامان جندم منو می زد … باید سیمین منو بزنه … من برده اش هم … آروم دم گوشش گفتم … از این کارت لذت می برم … یه توپ پارچه ای هم با یه طناب درست کرده بودم که تو دهنش بزارم تا صداش در نیاد ولی خفه نشه … اومدم دم در و به سیمین اشاره کردم . سیمین اومد تو اتاق …با سیمین اومدم طرف اتاق . سیمین از دیدن اون صحنه جا خورده بود . خاص چیزی بگه که بهش اشاره کردم نه … صبر کن … در گوشش گفتم … خیلی برنامه ها دارم براتون … دو سه تا با دستام به کون ارمین زدم … بهش گفتم خوب آرمین … بهم بگو … تو کی ای ؟ اینجا چی کار می کنی ؟ … آخرش گفتم اصلاً بگو مامانت چی کاره است ؟ارمین گفت … من بردتونم … برده ارباب ندا و آقا فرزاد … می خوام همیشه بردتون بمونم … لیاقتمه … دوست دارم … آروم بهش گفتم مامانت چی ؟ محک می گفت … جنده است … کس می ده … و … سیمین عصبانی شده بود . بردمش بیرون و گفتم صبر کن . تحمل کن … بهت خوش می گذره … با سیمین اومدیم تو … دستامو بردم جلوی دهن آرمین و آروم بوسید … داش لیس می زد که بهش گفتم …آرمین باید تنبیه شی … می دونی که ؟؟ تو باید یه سگ خوب شی … هم من بهت احتیاج دارم هم بقیه ( به سیمین نگاه می کردم ) اماده ای سگ من ؟ ارمین گفت … بله ارباب ندا …کمربند رو دادم دست سیمین . با ملاقه روی کون آرمین آب ریختم … به سیمین اشاره کردم … آروم از آرمین پرسیدم …. آرمین مامانت چی کاره بود ؟ آرمین گفت … جنده ارباب … یه جنده کثیف … هنوز کامل نگفته بود که سیمین شروع کرد با کمربند زدن … محکم می زد . معلوم بود خیلی از حرف آرمین ناراحت شده … چند دقیقه ای این کارو کردیم … کون آرمین سرخ شده بود … ( همین طور بقیه پشتش … ) التماس می کرد که ببخشمش … بالاخره سیمین رفت کنار … چند تایی هم با دست به کون آرمین زد . سیمین رو بردم تو پذیرایی … نشوندمش … گفتم صبر کن تا بیام … برگشتم پیش ارمین . اونو باز کردم . قلاده اش رو گرفتم و بقلش کردم . بهش گفتم … فکر کنم امروز خیلی برات سخت باشه … ولی احتیاجه … باید سگ شی … همیشه … بازم کیرش شق بود . دنبال خودم کشوندمش … بردم تو اتاق . آرمین لخت بود … با دیدن سیمین داشت شاخ در می آورد … کمربند دست سیمین بود … سریع به ارمین گفتم … زانو بزن … جلو سیمین … پاهاشو ببوس یالا …
 
… ارمین از این به بعد دیگه همیشه برده ای … جلوی همه … در می زدن … فرزاد بود … تا اومد از دیدن سیمین تعجب کرد … ماجرا رو براش گفتم … جلو سیمین نشستم و گفتم … سیمین جان ، فرزاد می خواد ارمین رو از کون بکنه … ولی خوب دیگه الان اون برده توئه … بهش اجازه می دی ؟ آرمین نمی خواست … به پای سیمین افتاده بود … التماس می کرد … سیمین مغرورانه گفت … حتماً … حتماً … یه چند دقیقه ای طول کشید تا فرزاد آماده شه و شروع کنه و کردن آرمین . معلوم بود آرمین داره زجر می کشه … فرزاد کیرش رو تا ته کرده بود تو کون آرمین … ارمین زیاد جیغ می زد … فرزاد گفت ابش داره می یاد که سیمین گفت … اگه می تونی آقا فرزاد رو پاهای من بریز … فرزاد با کمال میل این کار رو کرد … روی رونای سیمین آبش رو خالی کرد … سیمین قلاده آرمین رو گرفت و به سمت روناش اورد … من خندم گرفته بود … مجبورش کرده بود آب فرزاد رو لیس بزنه … سیمین از من تشکر کرد و نذاشت آرمین لباساشو بپوشه … به آرمین گفت …فکر کردی … تازه کارت شروع می شه … خوب بهت یاد می دم سگ باشی … آرمین تازه شروع شده … قلاده آرمین رو گرفت و به سمت خونه خودشون برد … از اون موقع تا حالا که سال می گذره هنوز ارمین سگ ، سیمینه … یه سگ تربیت شده که حتی روی کونش جای یه علامت مشکی هم هست که معلومه سیمین اون رو با ته قاشق یا … سوزونده …

نوشته: Arash_slv

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

2 دیدگاه دربارهٔ «برده های واحد روبرویی»

  1. بهتره به يك روانبزشك مراجعه كنيد جون همه شما بيمار رواني هستيد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا