منو کونی‌ کردن

سلام من شهاب هستم21 ساله . من از بچگی دستمالی میشدم موهام بلند وزرد بود پوست سفید وتپل بودم بچه بزرگا میبردنم تو درختا و به هوای نشون دادن مرغ میخوابیدم وشلوارمو میکشیدن پایین ولاپایی میرفتن باورش سخته اما همش6سالم بود بهم ساک زدنو یاد داده بودن بجاش میبردنم گردش وقتی از اون شهر رفتیم دیگه کاری نکردم تا سوم راهنمایی با یه نفر در حد لاپایی حال میکردم اما اصلا دوس نداشتم من فاعل باشم وبیشتر پشت میکردم تا با فشار کیرش به سوراخم آبش بیاد اونم گذشت تا سال 90 تو سایت با گی ها چت میکردم اما میترسیدم تا گرفتو یکی خوب منو حشری کرد همون موقع بلند شدم رفتم سر قرارواس دادم کجایی که دیر جواب داد برگشتم راستش ترسیده بودم منو دیده بود اومد جلومو منم دیدم شناخته پشت سرش راه افتادم ورسیذیم به یه خونه کلنگی پرسیدم دستشویی کجاس نشونم دادو رفتم کونمو تمیز کردم ورفتم تو وگفتم لامپو خاموش کن حاموش کرد لخت شدم با یه شرت اومد جلوم تا ساک بزنم براش ناز اومدم نه دوس ندارم اونم زیاد دنبالشو نگرفت دست کشید لاپامو دیونه شدم گفت چهار دستو پاشو وایساد کیرداغشو زد به کونم داشتم آتیش میگرفتم یه ناله ریز کردم

 

الاغ استرس داشت روسوراخو تنظیم نمیکرد الکی فشار میداد من اینو دوس نداشتم گفتم بکن توم سرشو گرفتم رو سوراخم فشار داد سرش تو نرفت جیغ زدم آآآآآآیییییییییمامان/قربونت چی شد؟؟؟؟/ دردم میاد خشک بود کیرت/ دستشو انداخت رو سوراخمو نوازش میکرد تا خوب شد گفتم دراز بکش وخودم رفتم کنارشو ساک زدم تازه میدیدمش یه کیر حدود17یا18سانتی بود کمی سیاه بو عرق میداد که من واقعا دوس دارم سرشوبوسیدمو کردمش تو دهنم فیلم هر چی دیده بودم روش خالی کردم عقب جلو میکردم میبوسیدم خایه هاشو میخوردم خوب که خوردم بلند شدم روش بشینم سرش خیس خیس بود وکمرمو گرفته بود یه کم مایدم به سوراخو روش نشستم سرش تو نرفته درد داشت چند بار نشستمو از درد بلند شدم که یهو خودش فشار داد بره تو صدام گوششو کرکرد

 

آآآآآآآآآآآییییییی مادر جنده کونم جر خورد وای مامامن جون حتی تو نرفته بود وسرش بود بلند شدم از روش گفت ببخشید بیا بشین زود باش گفتم با انگشت بازش من بازم 2ساله کون میدم هنوز باید با انگشت خوب گشادش کنن تا تو بره اصلا گشاد نمیشه سوراخم با انگشت گشادش کرد وباز چند بار روش نشستمو بلند شدم حدود5دقیقه ور رفتم تا سرش رفت تو آآآآِیییییییی امیر نگه دار درد داره باشه عزیزم بشین روش راحت شی فدات نه دردم میاد بخدا وای مامان چقد کلفته کلفیشو واشه مامانت میگی کونی؟؟؟اونم کیر میخواد؟؟؟ امیر نگو چی؟؟؟؟کونی؟؟؟ نه به مامانم با یه فشار داد بره تا ته چرا نگم؟؟؟؟؟؟؟؟مامانت کیر نمیخواد؟؟؟؟؟ چرا اما داره خوب مال منم روش خوب؟؟؟ جا باز کرده بود بالا پایین میکردم روش نگهم داشت وگفت کیرمنم روش؟ گفتم باشه گفت خوب بگو گفتم کیر تو هم رو کیر بابام زد رو لمبرام نه بگو کیرم تو کوس مامان جندت کیرت تو کوس مامانم حالال بکب زود باش بالا پایین میکردمو از لذت فقط ناله میکردم براش خوبه کونی؟؟دوسش داری؟؟؟؟ آآییییییییچقد کلفته ایر بکن زد رو لمبرم بلند شو به پشت بخواب خوابیدمو پامو باز کردو فرستاد تو عقب جلو میکرد آآآآآ بکن جرم بده تو روخدا آآآآ/کونی داری کون میدی؟ /آره بکن/ کیرمو مالید نذاشتم بعد چند دقیقه کردن گفت بیا روم بلند شدم رفتم روش وباز بالا پایین میکردم کیرمو مالید تو شهوت بودم آبم اومد گفتم نیومد؟؟؟حسم خوابیده بود دوس نداشتم بکنه دیگه گفت داره میاد وباچند تا تلمبه خالی کرد تو کونم وشل شد پاشدم خداحافظی کردم ازش اس داد خوش گذشت حسم باز برگشته بود وگفتم آره ومن یک کونی حرفه ایی شدم… حالاجوری که دوس دخترم میدونه ووادارش میکنم با پسرا دوس بشه

 

🙂

2 Replies to “منو کونی‌ کردن”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*