خر کیر

می خوام یکی از اتفاق های زندگیم که هیچ وقت نمی تونم فراموشش کنم رو براتون بگم . من یک پسر ۱۹ ساله هستم و حدوداً از سن ۱۶ سالگی مطمئن شدم که به همجنسم یا شاید بهتر بگم به مرد ها گرایش دارم ۲ سال پیش وقتی که سال سوم هنرستان بودیم من توی کلاس جدید افتاده بودم که هیچ کدوم از همکلاسی های قبلیم اونجا نبودن و من از این بابت خیلی خوشحال بودم چون من به خاطر صدای نازکم همیشه مسخره می شدم و اون موقع من متوجه تفاوتهام با بقیه پسرا میشدم ولی چون به کسی فکر نمیکردم و رابطه ای نداشتم از مسخره کردن اونا ناراحت میشدم .

 

اولین جلسه که تو کلاس جدید بودیم و کسی از بچه های قبلی اونجا نبودن من سعی کردم که رفتارم رو کمی مردونه تر کنم که دیگه کسی مسخره ام نکنه تا اینکه یه پسر قد بلند با دوستش وارد کلاس ما شدن پسره نه تنها قد بلند بود بلکه استخون بندی درشتی داشت و در کل آدم یلی بود ولی چاق نبود فقط درشت هیکل بود این شاید اولین باری بود که با دیدن یه مرد قلبم شروع کرد به تند تند زدن تا آخر ساعت چشم ازش برنمی داشتم تا اینکه یه روز سر صحبت رو باهاش باز کردم اسمش محمد بود و یک سال هم از من کوچیکتر بود ولی ظاهرش خیلی از من بزرگتر میزد حتی ریش و سبیل پرپشت و مردونهای داشت برعکس مال من که همیشه ناقص در میومد و من مجبور بودم که همشو بزنم. محمد بچه ی مذهبی بود همیشه وقت نماز میرفت نمازخونه من برای اینکه بتونم پیشش باشم باهاش میرفتم

 

یه روز بعد از اینکه از نماز خونه اومدیم بیرون متوجه برآمدگی شلوار محمد شدم که نشون میداد کیر بزرگی داره آب از لبو لچم راه افتاده بود اول فکر میکردم که اون لحظه شق کرده ولی بعد متوجه شدم که همیشه این برآمدگی هست دیگه واقعاً عاشقش شده بودم و سعی کردم بیشتر باهاش رفاقت کنم مخمد به دلیل اعتقاداتی که داشت با هیچ دختری دوست نبود . کم کم رفاقتمون پا گرفت جوری که خونه های همدیگه راه پیدا کردیم خونه محمد اینا از اون خونه قدیمی های حیاط دار بود ولی خیلی هم بزرگ نبود یه زیرزمین داشت که به حیاط راه داشت و محمد اونجا رو به خاطر کنکور کرده بود اتاق خودش من هم به بهونه درس خوندن همیشه میرفتم پیشش ولی همیشه افکار شوم تو سرم بود و دنبال فرصت بودم تا اینکه یه روز بعد امتحان رفتیم خونشون هوا خیلی گرم شده بود و طبق معمول رفتیم تو زیرزمین اونجام چون هیچ پنجرهای نداشت هوا واقعاً دم کرده بود اولش یه ۵ دقیقه نشستیم ولی محمد یهو گفت من دیگه نمی تونم تحمل کنم و دکمه های پیراهنشو باز کرد و لخت شد . وای یه بدن درشت و پشمالو…

 

من همینطور زل زده بودم به بدنش تا اینکه دیدم شلوارشم درآورد و یه شرت پاچه دار گشاد پوشیده بود ولی کیرش انقدر گنده بود بازم میشد سر کلاهکشم دید. یهو درآمد به من گفت چیو نگاه میکنی مگه گرمت نیست تو هم لخت شو منم از فرصت استفاده کردم و گفتم میای کمکم اونم جا خورد و هیچی نگفت منم که بد جوری حشری شده بودم رفتم جلوی پاهاش زانو زدم و یهو شرتشو کشیدم پائین و گفتم ببین مسلاً اینجوری وایی چه کیره گنده داشت از مال بابامم گنده تر بود یهو هول کرد و شرتشو کشید بالا و گفت چیکار میکنی احمق . منم بهش گفتم خوب نمیای کمکم دیگه عزیزم اونم گفت خیلی خوب بیا ببینم مسخره. من که یه تیشرت تنم بود رو درآوردیم محمد چون خیلی نزدیکم بود همینجور که تیشرتمو از تنم درآورد به بدن سفید و بدون موی من داشت نگاه می کرد و با تعجب گفت تو هیچی مو رو بدنت نیست بعد دستامو گرفت و گفت دستاتم که هیچی مو نداره (آخه من واقعاً بدنم هیچی مو نداره یعنی اصلاً مو رو بدنم به غیر از سرم و یه سری موی کرکی و نازک روی صورتم نیست) محمد که محو تماشا بود من پشتمو کردم بهش و شلوارمو کشیدم پایین و گفتم حالا کونمو ندیدی و شروع کردم به مالوندن کونم به کیرش که البته هنوز شرت پاش بود.

 

 

یه ۲ دقیقه همینطور ادامه دادم و عین یه زن جنده کونم قر میدادم و آهو اوه میکردم ولی محمد هیچی نگفت اولش فکر کردم منو پس بزنه چون من چند ماه بود که میترسیدم نزدیکش بشم و نمیدونستم عکس العملش چیه . بعد دو دقیقه خودش منو چرخوند و سفت بغلم کرد و گفت که تو اگه دختر بودی خوب چیزی میشدی منم همینجور که داشتم پشمای رو سینشو میمالوندم بهش گفتم باور کن من از هر چی زن زن ترم اونم شروع کرد به مالوندنم همینجور که جفتمون تو بغله هم بودیم چون قدش بلندتر از من بود مجبور بودم گردنمو کامل بشکونم تا بهش برسم لبمو گذاشتم رو لبش اولش پس زد بعد ۲ ثانیه تو چشام نگاه کردو یهو شروع کرد به خوردن لبام منم دستم دور گردنش بود و همینطور داشتیم لب همو میخوردیم بش گفتم دوست دارم مخمد . تو عشق منی مرد من منو بکن. خودش شرتشو کشید پایین با اینکه کیره خودمم اندازش بعد نبود ولی این لامصب کیر آدم نبود کیر خر بود همونجوری که همیشه از پشت شلوارش پیدا بود بلندو کلفت شروع کردم به ساک زدن تو فیلم یه بار دیده بودم زن چجوری داشت کیر یارو رو میخورد خیلی حرفه ای تخماشم لیس میزدم اونم که حشری شده بود بم گفت تو ذاتاً جنده ای منم بش گفتم حالا کجاشو دیدی ! کیرش کامل راستو سفت شده بود کنمو کردم طرفش و گفتم منو بکن عشقم اونم نه گداشت نه برداشت گفت آخه خشک خشک که پاره میشی بدبخت . منم گفتم دوست دارم تو پارم کنی و با صدای حشری گفتم جرم بده یالا .

 

اونم سعی میکرد کیر کلفتشو بکنه تو کونم منم چون تا اون موقع کیر تو کونم نرفته بود سوراخم تنگ بود البته کیر محمدم واقعاً کلفت بود تا اینکه یهو کونم سوخت انگار آبجوش داشتن میریختن تو سوراخ کونم برگشتم عقب تازه دیدم کلی از کیرش هنوز بیرونه . خودش سرمو چرخوند و با یه لحن خشنی گفت برگرد جنده کل پیشونیش عرق کرده بود . یه دو تا ضربه با دستای گندش زد به کونم منم که احساس می کردم تو بهشتم میگفتم جووون بکن لامصب یهو دیدم چشام داره میزنه بیرون محمدم گفت جرت میدم جنده کیرشو تا ته کرد تو لامصب احساس کردم کونم کامل قاچ خورده انقدر درد داشت که دیگه کامل بی حس بودم شروع کردآروم آروم به تلمبه زدن اولش واقعاً داشتم میمردم ولی بعد شروع کردم به آه و اوه کردن همونجور که اون داشت میکرد منم یه دستم به کبرم بود و خودمو ارضا کردم

 

آبم خیلی زود اومد چون واقعا حشری بودم ولی محمد همچنان داشت میکرد تا اینکه یهو احساس کردم که آبش اومد انگار که یه چیز مذابی وارد کونم شد اونم که سفت کون ما رو گرفته بود و ول نمیکرد ولی به زور چرخیدم از کیرش که مثل شلنگ داشت ازش آب منی میومد رو گذاشتم دهنم دهنم پر آب شده بود محمدم داشت آه میکشیدو سرمو گوشامو میمالوند انقدر آب تو دهنم جمع شده بود که مجبور شدم تفشون کنم بیرون ولی لامصب بازم داشت از کیرش آب میومد براش رو سینم جغ زدم تا آبش خالی شه یهو گفت تو اگه اینجا دو تا سینه خوشگل مثل خودت داشتی عالی میشد منم مثل جنده ها گفتم تو اگه بخوای میذارم . دیگه تقریباً جفتمون بی حال شده بودیمو ول شدیم رو تیکه موکتی که کف انداخته بود . محمد در همون حالتی که جفتمون دراز بودیم منو بغل کردو گفت تا حالا تو عمرم انقدر حال نکرده بودم منم صورتم روی سینه پشمالوش بود . سینشو بوس میکردمو گفتم منم تا حالا تو عمرم انقدر حال نکرده بودم .

2 thoughts on “خر کیر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>