تجاوز پسرداییم به من

من اولین بار که سکس داشتم ۱۰ سالم بود. اصلاْ از سکس چیزی نمیدونستم. یه دختر توپول بودم که کونم هم یه کمی گنده بود. یه روز پسرداییم که اون موقع ۱۷ سالش بود اومد خونمون.
بعد شب ما بچه ها تویه اتاق خوابیدیم و منم کنار دخترداییم خوابیدم و پسرداییم هم کنار من البته با فاصله.
شب بود که دیدم اون شلوارمو داره درمیاره. اول خیلی ترسیدم چون نمیدونستم میخواد چیکار بکنه. بعد شرتم رو داد پایین. بعد از چند دقیقه احساس کردم یه چیزی رو چسبوند به کونم.
از ترسم نمیدونستم چیکار کنم. بعد از چند دقیقه بازی با کونم یهو کونم رو خیس کرد تا اومدم خودم رو بکشم جلو کمرم رو گرفت و نذاشت.

دستش رو گذاشت رو شکمم می خواستم گریه کنم که بهم گفت اگه گریه کنی می زنمت. منم ترسیده بودم. هیچی نگفتم تا اینکه کیرش رو گذاشت سر سوراخ کونم و بهم گفت اگه سر و صدا کنم منو میزنه. بعد سر کیرش رو هی فشار داد به کونم. خیلی دردم گرفته بود. خیلی زیاد.

نمیدونستم چیکار کنم که یهو بایه فشار محکم سر کیرش رفت تو. نفسم بند اومد و کونم داشت از درد میترکید. و منم گریه می کردم.
بعد هی فشار داد من که تا حالا یه همچین حالتی رو تجربه نکرد هبودم تو ده سالگی داشتم می مردم. تا یه چیزی از کیرش ریخت تو کونم. بعد سریع کونم رو پاک کرد و ولم کرد.

فرداش هم منو تو پارکینگ گرفت و با کتک برد تو انباری . کیرش از زیر شلوار باد کرده بود. تو انباری شلوارش رو دراورد و بهم گفت کیرش رو بخورم ،خیلی بدم میومد جایی که اون جیش می کرد من باید میزاشتم دهنم. اول قبول نکردم، شلوارم رو دراورد. کس یه دختر بچه 10 ساله جلوش بود سفیو و بی مو ، گفتم که کونمسفید بود و گنده بود.
نشست جلوم و با دستش با کسم بازی کرد.بعد با زبونش کسم رو لیس زد، یه جوری شدم . بعدبا گوشیش ازم عکس گرفت و گفت اگه حرفشو گوش نکنم عکسم رو به همه نشون میده، مجبور شدم کیرشو بزارم دهنم، سرش رو گزاشتم دهنم ولی اون همشو کرد تو دهنم،داشتم بالا می اوردم ،کیرش خداییش خوش فرم بود،

منو بغل کرد و کیرشو گذاشت لای پاهام.بعد از رو لباس سینم رو که تازه دراومده بود میخورد.حالم دست خودم نبود. بعد باز کسم رو لیسید و منم کسم خیس شده بود. نفس نفس میزد،
بعدش منو برگردوند و از پشت کونم رو لیس زد. همه جاشو.دو طرف کونمو باز میکردو سوراخم رو میخورد. دیگه منم شل شده بودم، بعدش انگشتشو کرد تو کونم. دردم اومده بود. التماس می کردم ولم کنه ولی بدتر می کرد.
بعدش منو گذاشت روی چهارپایه تو انباری و کیرش رو گذاشت لای پاهام. چون کسم خیس شده بود راحت کیرش عقب و جلو می شد واز جلو میومد بیرون، به کسم که میخورد بیشتر حال میکردم.

 
بعد کیرش رو برد سر سوراخم و مالید به سوراخم. میدونستم میخواد بکنه تو، کیرش و گرفتم که نکنه ولی منو محکم گرفت و فشار داد. هی فشار داد. دید نمیره تف زد، کیرش سفت شده بود. بعد منو کج کرد و سر کیرش رو بادست گرفت فشار داد تو کونم. سرش که رفت تو بدنم شل شد یعنی داشتم از حال میرفتم. باز فشار داد که کلفتی کیرشو تو کونم حس کردم. کون یه دختر بچه مگه چقدر تحمل داره.
نصفشو کرد تو و درمیاورد و میکرد تو و منم کج مونده بودم. کونم وا شده بود و صدای رفتن و اومدن کیرش میومد. دلم درد گرفته بود گریه می کردم و اونم از جلو کسم رو میمالید و از عقب میکرد و درمیاورد.خواست بقیه کیرشو هم بکنه تو ولی نرفت کونم بی حس شده بود.

 
تو همین حالت اینقد کسم رو مالید که ارضا شدم و بدنم میلرزید. تا اینکه نشست رو چارپایه و منو نشوند رو کیرش و پاهام رو وا کرد و با دستاش منو بالا و پایین می کرد. کیرشش کلفت و سفت شده بود، بعد از چند دقیقه با یه فشار محکم ابش اومد و ریخت تو کونم.بازم ول نکرد و منو رو کیرش نگه داشت.

بعد وقتی کونم رو تمیز میکرد چند تاعکس از کونم گرفت. بیشرف بعدا عکسا رو به اون یکی پسرداییم هم داده بود. که اونم بعدا میگم

 

 

نوشته:  ؟

 

2 thoughts on “تجاوز پسرداییم به من

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>